Liiketoimintakatsaus

Hyvä lukija,

Tervetuloa Keskon uudenlaisen vuosiraportin pariin. Olemme koonneet yhteen Keskon toiminnan kannalta olennaiset asiat.


Tutustu siihen, miten luomme arvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle laajemmin.

Vastuullisuus lukuina

Tästä osiosta löydät keskeiset tiedot Keskon vastuullisuuden johtamisesta ja vastuullisuusohjelmamme tuloksista sekä GRI-tunnuslukumme.

Tilinpäätös

Keskon tilinpäätös 2014 sisältää EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisen taloudellisen raportoinnin.

Hallinnointi

Hallinnointi sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 ja palkka- ja palkkioselvityksen 2014.