Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Vaikutus yhteiskuntaan

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille. Kesko kehittää ja tarjoaa kaupan alan palveluita, työllistää suoraan ja välillisesti sekä ostaa, myy ja valmistuttaa tuotteita.

Keskon kauppaverkosto on kattava. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Noin puolet Suomen väestöstä asuu alle kilometrin päässä K-ruokakaupasta.

Kesko haluaa vaikuttaa toimialansa kehitykseen osallistumalla kansainvälisten ja kotimaisten kaupan alan järjestöjen toimintaan.

Lue lisää keskolaisten toiminnasta järjestöissä.

 

Tiesitkö että:

Neljä kauppiaiden perustamaa alueellista tukkukauppaa sulautuivat yhteen muodostaen Keskon lokakuussa 1940. Keskolla on ollut 75-vuotisen historiansa aikana tärkeä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Vuosikymmenien kuluessa kaupan liiketyypit ovat kehittyneet yhdessä yhteiskunnan kehityksen kanssa; maaseudun sekatavarakaupoista siirryttiin valintamyymälöihin ja edelleen kaupungistumisen kasvaessa hypermarketeihin ja ketjutoimintaan.

 
Vakavarainen sijoituskohde luo arvoa omistajille

Keskon osakekanta on jaettu A- ja B-osakesarjoihin ja osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Useimmat suurista osakkeenomistajista ovat Keskon pitkäaikaisia omistajia. Monet kauppiaat ovat suurten osakkeenomistajien joukossa.

Yritystoiminnan menestyksen ehdoton edellytys on taloudellinen kannattavuus. Osakkeenomistajille tärkein yrityksen luoma arvo on taloudellisen lisäarvon tuottaminen.

Keskon taloudellinen asema on erittäin vahva. Vuoden 2014 lopussa Keskon likvidit varat olivat noin 600 miljoonaa euroa ja tase oli nettovelaton, mikä luo erinomaiset edellytykset Keskon kehittämiselle.

Keskon B-osakkeen tuotto on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 10 % per vuosi.

Kesko listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1960. Kesko on hyvä osingonmaksaja: se on jakanut osinkoa yhtä vuotta (1967) lukuun ottamatta joka vuosi listautumisestaan lähtien.

Osinkopolitiikkansa mukaan Kesko jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen. Viiden edellisen vuoden aikana osinkoa on jaettu keskimäärin 79 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.

Keskon verot tuovat hyötyä yhteiskunnalle

Kesko on merkittävä veronmaksaja: maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisäveroja ja valmisteveroja.

K-ryhmän ja sen noin 45 000 työntekijän vaikutus kuntasektorille on huomattava. Henkilöstön maksama kunnallisvero on merkittävä osa kuntien saamaa verotuloa.

Vuonna 2014 K-ruokakauppoja oli 275 kunnan alueella Suomessa. Keskon ja K-ryhmän liiketoiminnan harjoittamiseen käytetyistä kiinteistöistä maksetaan kiinteistöveroa sijaintikunnalle. Keskon ja K-kauppiaiden yritystoiminnan tuloveroista osa jaetaan niille kunnille, joissa toimintaa harjoitetaan.

Tavarantoimittajat tärkeitä kumppaneita

Keskon toiminnan tuottamasta taloudellisesta hyödystä pääosan – noin 84 % Keskon liikevaihdosta – saavat tavarantoimittajat, joilta vuonna 2014 ostettiin 7,6 miljardilla eurolla.

Keskolla oli vuonna 2014 noin 21 800 tavaran- ja palveluntoimittajaa (ostot vuoden aikana vähintään 1 000 euroa). Näistä noin 10 200 toimi Suomessa, noin 8 500 Keskon muissa toimintamaissa ja noin 3 100 muualla.

Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen tuo taloudellista hyötyä omaan maahan ja edistää paikallista työtä. Kesko ostaa valtaosan myymistään tuotteista Suomesta. Vuonna 2014 Keskon kaikkien yhtiöiden ostot Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta olivat 5 203 miljoonaa euroa eli 68,3 % konsernin kaikista ostoista. K-kauppiaiden suorat ostot Suomen maakunnista olivat 567 miljoonaa euroa.

Pirkka-tuotteita valmistetaan lähes 160 yrityksessä ympäri Suomen. Pirkka-tuotteiden valmistaminen tarjoaa monelle alueelliselle yritykselle mahdollisuuden laajentaa oma markkinansa koko valtakunnan laajuiseksi. Esimerkkejä tällaisista yrityksistä ja tuotteista ovat Nurmeksessa toimivan Pielispakarin käsinrypytetyt Pirkka-karjalanpiirakat ja Ruoveden Herkun Pirkka-konjakkisinappi.

Suomalaisen kaupan menestys luo kotimaiselle teollisuudelle mahdollisuuksia laajentua myös ulkomaille. Rautakesko on monen suomalaisen yrityksen jakelukanava ja kumppani niiden tuotteiden ja palvelujen saamiseksi kansainvälisille markkinoille.


Kesko luo työpaikkoja

Vuoden 2014 lopussa Keskon henkilöstön määrä oli 23 794. Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhteensä noin 45 000 henkilöä kahdeksassa toimintamaassa. Kesko on viime vuosina laajentunut voimakkaasti Venäjälle. Keskon toimialoista Venäjällä toimivat ruoka-, rauta- ja urheilukauppa. Vuoden 2014 lopussa Venäjällä työskenteli 3 338 henkilöä.

Lue lisää: Henkilöstö, GRI-osio

Lue lisää: Henkilöstö tärkeimpänä voimavaranamme.


Keskon toiminnan vaikutukset Suomen maakunnissa

Klikkaa maakuntien nimiä ja näe Keskon toiminnan vaikutukset kartalla

Map of Finland
 • Ahvenanmaa
 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Etelä-Savo
 • Kainuu
 • Kanta-Häme
 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Suomi
 • Kymenlaakso
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Päijät-Häme
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi

Uusimaa

Milj. €

Keskon tavaraostot

2 967,4

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

147,3

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

81,4

Keskon maksamat palkat

261,5

K-kauppiaiden maksamat palkat

114,4

K-kauppiaiden maksamat verot 

10,1

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 3 582,1

Yhteensa
3092,6

Varsinais-Suomi

Milj. €

Keskon tavaraostot

652,0

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

55,0

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

7,1

Keskon maksamat palkat

23,5

K-kauppiaiden maksamat palkat

33,0

K-kauppiaiden maksamat verot 

2,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 773,3

Yhteensa
674,2

Satakunta

Milj. €

Keskon tavaraostot

106,6

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

27,2

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

7,5

Keskon maksamat palkat

4,0

K-kauppiaiden maksamat palkat

15,2

K-kauppiaiden maksamat verot 

0,9

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 161,4

Yhteensa
108,1

Päijät-Häme

Milj. €

Keskon tavaraostot

128,7

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

32,5

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

7,1

Keskon maksamat palkat

8,7

K-kauppiaiden maksamat palkat

12,5

K-kauppiaiden maksamat verot 

0,7

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 190,2

Yhteensa
129,4

Pohjois-Savo

Milj. €

Keskon tavaraostot

162,8

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

30,3

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

3,4

Keskon maksamat palkat

11,2

K-kauppiaiden maksamat palkat

19,6

K-kauppiaiden maksamat verot 

1,4

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 228,6

Yhteensa
149,0

Pohjois-Pohjanmaa

Milj. €

Keskon tavaraostot

108,0

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

41,5

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

6,9

Keskon maksamat palkat

16,1

K-kauppiaiden maksamat palkat

25,3

K-kauppiaiden maksamat verot 

2,1

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 199,9

Yhteensa
103.1

Pohjois-Karjala

Milj. €

Keskon tavaraostot

23,8

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

22,3

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

0,3

Keskon maksamat palkat

4,2

K-kauppiaiden maksamat palkat

11,3

K-kauppiaiden maksamat verot 

1,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 63,4

Yhteensa
26,7

Pohjanmaa

Milj. €

Keskon tavaraostot

134,1

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

8,6

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

2,2

Keskon maksamat palkat

4,8

K-kauppiaiden maksamat palkat

8,5

K-kauppiaiden maksamat verot 

0,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 158,8

Yhteensa
133,7

Pirkanmaa

Milj. €

Keskon tavaraostot

318,0

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

28,7

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

4,9

Keskon maksamat palkat

25,0

K-kauppiaiden maksamat palkat

32,4

K-kauppiaiden maksamat verot 

2,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 411,7

Yhteensa
332,3

Lappi

Milj. €

Keskon tavaraostot

19,0

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

25,3

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

0,9

Keskon maksamat palkat

5,5

K-kauppiaiden maksamat palkat

17,4

K-kauppiaiden maksamat verot 

1,8

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 69,9

Yhteensa
15,8

Kymenlaakso

Milj. €

Keskon tavaraostot

44,1

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

16,9

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

1,3

Keskon maksamat palkat

6,2

K-kauppiaiden maksamat palkat

11,7

K-kauppiaiden maksamat verot 

1,0

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 81,2

Yhteensa
44,0

Keski-Suomi

Milj. €

Keskon tavaraostot

52,1

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

21,5

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

3,6

Keskon maksamat palkat

9,3

K-kauppiaiden maksamat palkat

17,8

K-kauppiaiden maksamat verot 

1,7

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 106,0

Yhteensa
62,4

Keski-Pohjanmaa

Milj. €

Keskon tavaraostot

43,0

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

14,8

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

5,1

Keskon maksamat palkat

1,9

K-kauppiaiden maksamat palkat

4,5

K-kauppiaiden maksamat verot 

0,7

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 70,0

Yhteensa
46,0

Kanta-Häme

Milj. €

Keskon tavaraostot

93,9

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

24,5

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

0,9

Keskon maksamat palkat

4,4

K-kauppiaiden maksamat palkat

10,8

K-kauppiaiden maksamat verot 

0,5

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 135,1

Yhteensa
100,7

Kainuu

Milj. €

Keskon tavaraostot

4,7

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

6,3

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

1,0

Keskon maksamat palkat

1,4

K-kauppiaiden maksamat palkat

6,5

K-kauppiaiden maksamat verot 

0,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 20,5

Yhteensa
2,6

Etelä-Savo

Milj. €

Keskon tavaraostot

31,6

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

13,9

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

1,2

Keskon maksamat palkat

4,3

K-kauppiaiden maksamat palkat

11,5

K-kauppiaiden maksamat verot 

1,0

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 63,4

Yhteensa
31,2

Etelä-Pohjanmaa

Milj. €

Keskon tavaraostot

255,1

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

35,3

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

0,7

Keskon maksamat palkat

5,1

K-kauppiaiden maksamat palkat

12,3

K-kauppiaiden maksamat verot 

0,8

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 309,4

Yhteensa
277,1

Etelä-Karjala

Milj. €

Keskon tavaraostot

5,6

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

14,9

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

7,7

Keskon maksamat palkat

5,3

K-kauppiaiden maksamat palkat

12,0

K-kauppiaiden maksamat verot 

1,1

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 46,6

Yhteensa
9,9

Ahvenanmaa

Milj. €

Keskon tavaraostot

28,6

K-kauppiaiden suorat tavaraostot

0,0

Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit*

0,0

Keskon maksamat palkat

0,0

K-kauppiaiden maksamat palkat

0,0

K-kauppiaiden maksamat verot 

0,0

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Yhteensä 28,6

Yhteensa
22,1

Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin vuonna 2014

Maakunta Keskon
tavaraostot
K-kauppiaiden
suorat
tavaraostot
Keskon ja
K-kauppiaiden
investoinnit¹
Keskon
maksamat
palkat
K-kauppiaiden
maksamat
palkat
K-kauppiaiden
maksamat
verot
Yhteensä
Milj. €


Etelä-Karjala 5,6 14,9 7,7 5,3 12,0 1,1 46,6
Etelä-Pohjanmaa 255,1 35,3 0,7 5,1 12,3 0,8 309,4
Etelä-Savo 31,6 13,9 1,2 4,3 11,5 1,0 63,4
Kainuu 4,7 6,3 1,0 1,4 6,5 0,6 20,5
Kanta-Häme 93,9 24,5 0,9 4,4 10,8 0,5 135,1
Keski-Pohjanmaa 43,0 14,8 5,1 1,9 4,5 0,7 70,0
Keski-Suomi 52,1 21,5 3,6 9,3 17,8 1,7 106,0
Kymenlaakso 44,1 16,9 1,3 6,2 11,7 1,0 81,2
Lappi 19,0 25,3 0,9 5,5 17,4 1,8 69,9
Pirkanmaa 318,0 28,7 4,9 25,0 32,4 2,6 411,7
Pohjanmaa 134,1 8,6 2,2 4,8 8,5 0,6 158,8
Pohjois-Karjala 23,8 22,3 0,3 4,2 11,3 1,6 63,4
Pohjois-Pohjanmaa 108,0 41,5 6,9 16,1 25,3 2,1 199,9
Pohjois-Savo 162,8 30,3 3,4 11,2 19,6 1,4 228,6
Päijät-Häme 128,7 32,5 7,1 8,7 12,5 0,7 190,2
Satakunta 106,6 27,2 7,5 4,0 15,2 0,9 161,4
Uusimaa 2 967,4 147,3 81,4 261,5 114,4 10,1 3 582,1
Varsinais-Suomi 652,0 55,0 7,1 23,5 33,0 2,6 773,3
Ahvenanmaa 28,6 - - - - - 28,6
Yhteensä 5 179,2 566,7 143,5 402,3 376,8 31,8 6 700,3
Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.
¹ Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun

Toiminnan vaikutukset Suomen maakunnissa excelinä Vastuullisuus lukuina -osiossa.

CASE: JOULUPATA AUTTAA VÄHEMPIOSAISIA

 

Kääntäjä Taija Mäentaka ja tiedottaja Kristiina Seppä Keskon konserniviestinnästä olivat patavahteina maailman suurimmalla joulupadalla Helsingin rautatieasemalla.

Kesko ja K-kaupat olivat toista kertaa Pelastusarmeijan Joulupata-keräyksen valtakunnallisia pääyhteistyökumppaneita vuonna 2014. Keräyksestä saaduilla varoilla tuetaan avuntarvitsijoita ja hankitaan lahjakortteja K-ryhmän kauppoihin. Varoilla järjestetään myös leirejä ja säännöllistä tukitoimintaa ympäri vuoden.

Tällä kertaa Joulupadat olivat näkyvästi esillä K-ruokakauppojen yhteydessä. Pata löytyi lähes jokaisesta K-citymarketista. Myös keskolaisia nähtiin patavahteina, kun konsernin lakiasiat ja viestintä -yksiköiden edustajat suuntasivat patavahdeiksi Helsingin Rautatientorin Joulupadalle.

- Ihmiset tulivat innokkaasti juttelemaan, antoivat rahaa ja vaatteita, liinavaatteita ja lasten pelejä. Hymyt olivat herkässä, eikä maanantaiaamun kiire tuntunut juuri lahjoittajia painavan, kertoo patavahtina ollut Keskon lakimies Saara Helminen kokemuksistaan.

Vuonna 2014 Pelastusarmeija lahjoitti avun tarvitsijoille 20 000 lahjakorttia K-ryhmän kauppoihin. Keskon lahjoitusvaroista myönnetty lahjoitus kohdistettiin Nummelassa sijaitsevan lasten lomakodin toimintaan ja Helsingin Castréninkadun asunnottomien vastaanottokeskuksen toimintaan.

Kesko ja K-kaupat jatkavat Pelastusarmeijan Joulupata-keräyksen pääyhteistyökumppanina vuonna 2015.

 

 

 

Muita hyväntekeväisyyskohteita

 • Nenäpäivä-keräyksen pääyhteistyökumppaneina toimineet K-kaupat keräsivät yli 356 000 euroa. Lahjoitussummalla voidaan tarjota esimerkiksi lukutaito 35 000 lapselle.
 • K-ruokakauppojen pullonpalautusautomaateilla pullonpalautusarpajaisiin osallistuminen parani entisestään vuonna 2014. Rahojen ohjaaminen hyvän tekemiseen on mahdollista jo 200 K-ruokakaupassa.
 • Procter & Gamble ja K-ruokakaupat yhdessä lahjoittivat jokaisesta marras-joulukuussa 2014 ostetusta Pampers-tuotteesta kuutta jäykkäkouristusrokotetta vastaavan summan UNICEFille.
 • Pirkka ja K-ruokakaupat olivat  vuonna 2014 mukana Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyskampanjassa. Pirkka lahjoitti jokaisesta kampanjan aikana ostetusta Roosa nauha -kimpusta 20 senttiä Syöpäsäätiölle.
 

K-kaupat toimivat Nenäpäivän pääyhteistyökumppanina: