Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Pääjohtajan katsaus: Toimintaympäristömme muutos luo mahdollisuuksia

Kaupan toimintaympäristö on murroksessa: verkkokauppa ja monikanavaiset palvelut muuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja luovat Keskolle ja K-kaupoille uusia mahdollisuuksia kehittyä ja palvella asiakkaita.

Digitaalisten palvelujen nopea kehitys mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat tehdä ostoksia monikanavaisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokaupan ja sähköisten palveluiden kasvu yhdistettynä kattavaan kauppapaikkaverkostoon on keskeinen kilpailutekijä kaikissa Keskon toimintamaissa.

Kaupan digitalisoituminen on strategisesti tärkeä osa Keskon liiketoiminnan kehittämistä. Sähköiseen ja monikanavaiseen asiakaspalveluun panostetaan kaikilla toimialoilla. Keskon konsernijohtoryhmässä aloittaa keväällä 2015 Chief Digital Officer, joka vastaa Keskon liiketoiminnan kehityksestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista.

Kesko on kannattava ja vakavarainen yritys

Pitkään jatkunut taloudellinen taantuma ja työllisyyden heikentyminen ovat heikentäneet kuluttajien ostovoimaa kaikilla toimialoilla.

Kilpailukyvyn parantamiseksi Kesko muutti toimialarakennettaan vuoden 2015 alusta. Syksyn 2014 aikana käytiin rakennemuutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut.

Keskon tulos vuonna 2014 oli kokonaisuutena hyvä vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Ruokakaupassa ja autokaupassa tulos säilyi hyvällä tasolla ja rautakauppa yli kaksinkertaisti liikevoittonsa. Käyttötavarakaupassa kannattavuutta rasittivat Anttilan merkittävät tappiot.

Keskon taloudellinen asema säilyi erittäin vahvana. Likvidit varat olivat vuoden lopussa lähes 600 miljoonaa euroa ja tase oli nettovelaton, mikä luo erinomaiset edellytykset Keskon liiketoimintojen kilpailukyvyn kehittämiselle.

Kotimaisuus kilpailuetuna

Ostovoiman lasku näkyy kuluttajien valinnoissa ja hintakilpailu on kireää kaikilla tavara-aloilla. Vuoden 2014 lopussa hintakilpailu koveni ruokakaupassa Suomessa ja K-ruokakaupoissa alennettiin satojen tuotteiden hintoja.

Hinta ei ole asiakkaidemme ainoa valintakriteeri valittaessa ruokakauppaa. Jatkossakin K-ruokakauppojen kilpailuetuja ovat sekä ylivoimaiset tuoreosastot ja ammattitaitoinen palvelu että laajimmat valikoimat ja suomalaiset tuotteet.

Kotimaiset tuotteet ja Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja näkyivät vuoden 2014 aikana K-ruokakaupoissa sekä Anttila- ja Kodin1-tavarataloissa. Kotimaisuutta tuodaan esille jatkossakin, sillä 80 % K-ruokakaupoissa myytävistä tuotteista on valmistettu Suomessa. Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja jatkuu vuonna 2015, ja myös K-raudat ja Rautiat liittyvät siihen mukaan.

Keskon toiminta vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Keskolla on ollut 75-vuotisen historiansa aikana tärkeä rooli suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Kesko työllistää suoraan lähes 20 000 ihmistä ja on merkittävä veronmaksaja Suomessa. 

Keskon ja K-ryhmän keskeinen menestystekijä ovat alusta alkaen olleet K-kauppiasyrittäjät, jotka ovat vahvasti läsnä kuluttajien arjessa. Yhdessä kauppiasyrittäjien kanssa meillä on hyvä, koko Suomen kattava kauppaverkosto, jonka kehittämiseen investoimme jatkossakin. Menestyvä kotimainen vähittäiskauppa luo edellytykset kotimaisen elintarviketuotannon menestykselle ja sitä kautta turvaa suomalaisen maatalouden toimintaedellytykset.

Määrätietoinen vastuullisuustyö tuo tuloksia

Kesko on listattuna maailman merkittävimpiin yhteiskuntavastuuta mittaaviin indekseihin, ja vuonna 2014 Keskon sijoitus useissa indekseissä parani edelleen. Tammikuussa 2015 Kesko nousi The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla maailman viidenneksi vastuullisimmaksi yritykseksi.

Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2013 valittiin Suomen parhaaksi vuoden 2014 vastuullisuusraportointikilpailussa. Kesko oli myös kansalaisjärjestön valinta parhaaksi raportoijaksi.

Kesko jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötään vastuullisuusohjelmansa mukaisesti. Vuoden 2015 aikana Keskon vastuullisuustyötä muissa toimintamaissa edistetään määrätietoisesti ja kukin maayhtiö laatii omat, Keskon vastuullisuusohjelmaa tukevat vastuullisuustavoitteensa.

Noin 1 800 nuorisotakuun piiriin kuulunutta työtöntä nuorta aikuista sai töitä K-ryhmän kaupoissa Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman aikana. Elokuussa 2013 käynnistynyt ja vuoden 2014 lopussa päättynyt ohjelma onnistui yli odotusten, sillä alkuperäinen tuhannen nuoren tavoite lähes tuplattiin.

Strategiatyö käynnissä

Keskon strategiatyö käynnistettiin alkuvuodesta 2015 ja uusi strategia julkistetaan keväällä 2015. Kesko on jatkossa entistä fokusoituneempi ja yhtenäisempi toimija. Ruokakaupassa tehdään merkittäviä toimenpiteitä kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Sähköiseen ja monikanavaiseen asiakaspalveluun panostetaan kaikilla toimialoilla.

Kiitän kaikkia keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Kiitän edeltäjääni Matti Halmesmäkeä erinomaisesta työstä, jota hän teki pääjohtajana ja koko pitkällä urallaan Keskon ja K-ryhmän hyväksi.

Mikko Helander
pääjohtaja