Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Vuosi 2014 lukuina

Keskeisiä tunnuslukuja

 

Talous

 

2014

2013

2012

2011

2010

Liikevaihto, milj. €

 

9 071

9 315

9 686

9 460

8 777

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. €

 

233

239

230

279

268

Tulos ennen veroja, milj. €

 

145

242

210

282

312

Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton

 

1,65

1,68

1,47

1,84

1,78

Osinko/osake, €

 

1,50*

1,40

1,20

1,20

1,30

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

 

9,9

9,8

9,0

13,1

14,0

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

 

7,6

7,7

6,9

8,8

8,7

Liiketoiminnan rahavirta, milj. €

 

304

414

382

216

438

Investoinnit, milj. €

 

194

171

378

425

325

Omavaraisuusaste, %

 

54,5

54,5

52,5

53,9

53,5

Henkilökunta

           

Henkilökunta, keskimäärin

 

19 976

19 489

19 747

18 960

18 215

Vakinaisia työntekijöitä, %

 

89,3

89,8

89,0

87,4

86,3

Kokoaikaisia työntekijöitä, %

 

74,2

71,9

71,3

71,5

71,3

Maksetut palkat, palkkiot ja sosiaalikulut, milj. €

 

614

611

608

571

521

Naisten osuus esimiehistä, Suomi, %

 

54

53

51

51

-

Koulutuspäivät työntekijää kohden

 

1,2

1,3

0,9

1,7

1,6

Sairauspoissaolot, päivät työntekijää kohden

 

10,5

11,2

11,2

10,7

12,1

Ympäristö

           

CO₂-päästöt**, CO₂e, tuhatta tonnia (kiinteistöt ja oma logistiikka)

 

206

197

205

202

200

CO₂-päästöt/liikevaihto**

 

22,7

21,1

21,2

21,3

22,8

CO₂-päästöt/henkilökunta keskimäärin**

 

10,3

10,1

10,4

10,5

10,8

Sähköenergian ominaiskulutus, Suomi, kWh/brm2

 

205

209

213

219

224

Lämpöenergian ominaiskulutus, Suomi, kWh/brm2

 

79

83

95

90

110

Jätteen hyötykäyttöaste, % (Suomen keskusyksiköt ja noutotukut)

 

97

95

93

93

84

Toimitusketju

           

Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. €

 

8 839

9 037

9 454

9 188

8 526

Ostot Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta, % kaikista ostoista

 

68,3

68,9

67,9

67,5

69,1

Suorat riskimaaostot, suomalaiset yhtiöt, % kaikista ostoista

 

1,5

1,6

1,3

1,8

1,5

BSCI-auditointeja / vuosi

 

162

106

67

134

103

Pirkka Luomu -tuotteet, kpl

 

116

95

99

73

48

Pirkka Reilun kaupan tuotteet, kpl

 

44

35

39

38

37

* Ehdotus yhtiökokoukselle

 

** Sisältää itsetuotetun energian sekä omien ja Keslogin ohjauksessa olevien kuljetusten (Scope 1) ja ostoenergian (Scope 2) aiheuttamat CO₂-päästöt.