Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
 

Emoyhtiön rahavirtalaskelma


 

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

Liiketoiminnan rahavirta

  

Tulos ennen satunnaisia eriä

-70 965 217,61

24 992 815,44

Oikaisut

  
 

Suunnitelman mukaiset poistot

19 097 105,06

18 336 576,80

 

Rahoitustuotot ja -kulut

89 151 921,73

-1 652 336,37

 

Muut oikaisut

127 709,81

-591 050,24

  

37 411 518,99

41 086 005,63

Käyttöpääoman muutos

  
 

Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+)

2 787 041,96

6 601 921,75

 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-)

-16 346 632,07

-11 297 808,81

  

-13 559 590,11

-4 695 887,06

    

Maksetut korot ja muut rahoituskulut

-15 703 876,29

-16 798 861,09

Saadut korot

23 800 712,59

22 354 282,28

Saadut osingot

74 170,00

398 681,20

Maksetut verot

-47 972 140,97

-54 828 279,70

  

-39 801 134,67

-48 874 177,31

Liiketoiminnan rahavirta

-15 949 205,79

-12 484 058,74

    

Investointien rahavirta

  

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-15 219 872,13

-6 185 423,71

Saamisten lisäys (-)/vähennys (+)

25 736 916,67

-5 442 771,13

Tytäryhtiön hankinta

-5 971 800,85

-7 702 748,00

Tytäryhtiön myynti

610 000,00

-

Luovutustulot muista sijoituksista

-

10 854,20

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

2 621 604,29

1 009 830,75

Investointien rahavirta

7 776 847,98

-18 310 257,89

    

Rahoituksen rahavirta

  

Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-)

-46 214 875,36

137 827 376,93

Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)

20 137 411,98

-35 145 367,14

Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset

-56 808 357,03

-90 628 595,47

Maksetut osingot

-138 484 759,00

-117 891 130,30

Saadut ja maksetut konserniavustukset

112 474 513,37

201 265 788,19

Sijoitukset SVOP-rahastoon

2 148 641,76

19 554 663,12

Omien osakkeiden hankinta

-16 127 668,29

-

Muut

4 029 026,80

238 818,82

Rahoituksen rahavirta

-118 846 065,77

115 221 554,15

    

Rahavarojen muutos

-127 018 423,64

84 427 237,52

    

Rahavarat 1.1.

359 247 235,51

274 819 997,99

Rahavarat 31.12.

232 228 811,87

359 247 235,51