Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Emoyhtiön tase


 

31.12.2014

31.12.2013

VASTAAVAA

  

PYSYVÄT VASTAAVAT

  

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

  
 

Aineettomat oikeudet

7 574 833,69

790 204,76

 

Muut pitkävaikutteiset menot

9 251 121,45

9 853 807,57

 

Ennakkomaksut

3 582 088,68

4 028 388,56

  

20 408 043,82

14 672 400,89

AINEELLISET HYÖDYKKEET

  
 

Maa- ja vesialueet

93 428 511,78

93 426 111,78

 

Rakennukset ja rakennelmat

187 577 319,92

198 786 092,33

 

Koneet ja kalusto

2 623 373,90

2 906 294,00

 

Muut aineelliset hyödykkeet

3 680 895,83

4 370 842,38

 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

470 619,74

283 552,63

  

287 780 721,17

299 772 893,12

SIJOITUKSET

  
 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

253 990 607,63

269 137 901,02

 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

76 701 603,69

76 701 603,69

 

Muut sijoitukset

9 497 920,18

10 235 133,24

  

340 190 131,50

356 074 637,95

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  

SAAMISET

  

Pitkäaikainen

  
 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

227 250 017,35

305 761 762,45

 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

1 660 896,28

1 672 896,28

 

Muut saamiset

2 363 643,66

2 276 815,23

  

231 274 557,29

309 711 473,96

Lyhytaikainen

  
 

Myyntisaamiset

1 354 239,76

1 305 513,46

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

825 118 144,16

872 444 217,96

 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

1 391,55

41 363,80

 

Lainasaamiset

2 700 000,00

1 030 000,00

 

Muut saamiset

184,19

96 695,11

 

Siirtosaamiset

51 877 753,58

8 005 650,64

  

881 051 713,24

882 923 440,97

RAHOITUSARVOPAPERIT

  
 

Muut arvopaperit

482 187 377,84

553 261 839,37

    

RAHAT JA PANKKISAAMISET

33 634 690,48

33 189 359,79

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 276 527 235,34

2 449 606 046,05

    

 

31.12.2014

31.12.2013

VASTATTAVAA

  
    

OMA PÄÄOMA

  
 

Osakepääoma

197 282 584,00

197 282 584,00

 

Ylikurssirahasto

197 498 010,90

197 498 010,90

 

Muut rahastot

266 169 102,95

264 020 461,19

 

Edellisten tilikausien voitto

801 720 282,41

780 125 854,98

 

Tilikauden voitto

16 269 287,26

174 655 403,71

  

1 478 939 267,52

1 613 582 314,78

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

  
 

Poistoero

72 389 337,00

75 149 877,83

    

PAKOLLISET VARAUKSET

  
 

Muut pakolliset varaukset

186 021,75

43 882,01

    

VIERAS PÄÄOMA

  

Pitkäaikainen    

  
 

Joukkovelkakirjalainat

241 700 000,00

242 700 000,00

 

Suunnatut velkakirjalainat

50 209 205,02

50 209 205,02

 

Lainat rahoituslaitoksilta

-

23 914 863,09

 

Muut velat pitkäaikainen

5 284 862,93

194 130,57

  

297 194 067,95

317 018 198,68

    

Lyhytaikainen

  
 

Suunnatut velkakirjalainat

-

50 209 205,02

 

Lainat rahoituslaitoksilta

22 119 000,22

-

 

Saadut ennakot

21 283,97

20 069,60

 

Ostovelat

2 846 816,78

3 073 023,17

 

Velat saman konsernin yrityksille

361 612 226,89

359 926 963,69

 

Velat omistusyhteysyrityksille

17 522 094,78

16 047 817,11

 

Muut velat

5 308 756,12

4 634 775,93

 

Siirtovelat

18 388 362,36

9 899 918,23

  

427 818 541,12

443 811 772,75

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 276 527 235,34

2 449 606 046,05