Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
 

Taseen liitetiedot


Liite 12. Aineettomat hyödykkeet


Milj. €

2014

2013

Aineettomat hyödykkeet

  

Hankintameno 1.1.

39,1

37,6

Lisäykset

8,3

1,2

Vähennykset

-24,0

-

Siirrot erien välillä

1,2

0,3

Hankintameno 31.12.

24,6

39,1

   

Kertyneet poistot 1.1.

-28,4

-26,5

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

23,9

-

Tilikauden poisto

-3,3

-1,9

Kertyneet poistot 31.12.

-7,8

-28,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

16,8

10,6

   

Ennakkomaksut

  

Hankintameno 1.1.

4,0

1,2

Lisäykset

3,0

3,1

Vähennykset

-2,3

-

Siirrot erien välillä

-1,2

-0,3

Hankintameno 31.12.

3,6

4,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

3,6

4,0

   

Liite 13. Aineelliset hyödykkeet


Milj. €

2014

2013

Maa- ja vesialueet

  

Hankintameno 1.1.

93,4

93,8

Lisäykset

0,0

0,5

Vähennykset

-

-0,9

Hankintameno 31.12.

93,4

93,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

93,4

93,4

   

Rakennukset ja rakennelmat

  

Hankintameno 1.1.

394,2

392,6

Lisäykset

3,0

1,4

Vähennykset

-31,4

-

Siirrot erien välillä

0,0

0,2

Hankintameno 31.12.

365,8

394,2

   

Kertyneet poistot 1.1.

-195,4

-180,9

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

31,4

-

Tilikauden poisto

-14,2

-14,5

Kertyneet poistot 31.12.

-178,2

-195,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

187,6

198,8

   

Koneet ja kalusto

  

Hankintameno 1.1.

17,2

17,1

Lisäykset

0,5

0,1

Vähennykset

-2,1

-

Siirrot erien välillä

0,0

0,0

Hankintameno 31.12.

15,6

17,2

   

Kertyneet poistot 1.1.

-14,3

-13,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

2,1

-

Tilikauden poisto

-0,8

-0,9

Kertyneet poistot 31.12.

-13,0

-14,3

Kirjanpitoarvo 31.12.

2,6

2,9

   

Muut aineelliset hyödykkeet

  

Hankintameno 1.1.

14,0

14,0

Lisäykset

0,1

-

Vähennykset

-6,0

-

Siirrot erien välillä

0,0

0,0

Hankintameno 31.12.

8,1

14,0

   

Kertyneet poistot 1.1.

-9,6

-8,6

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

6,0

-

Tilikauden poisto

-0,8

-1,0

Kertyneet poistot 31.12.

-4,4

-9,6

Kirjanpitoarvo 31.12.

3,7

4,4

   

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

  

Hankintameno 1.1.

0,3

0,8

Lisäykset

0,2

0,0

Vähennykset

-

-0,2

Siirrot erien välillä

0,0

-0,3

Hankintameno 31.12.

0,5

0,3

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,5

0,3

   
   

Liite 14. Sijoitukset


Milj. €

2014

2013

Osuudet konserniyrityksissä

  

Hankintameno 1.1.

304,1

296,5

Lisäykset

6,0

7,7

Vähennykset

-0,1

-0,2

Hankintameno 31.12.

309,9

304,1

   

Arvonalennukset 1.1.

-34,9

-34,9

Tilikauden arvonalennus

-21,0

-

Arvonalennukset 31.12.

-55,9

-34,9

Kirjanpitoarvo 31.12.

254,0

234,3

   

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä

  

Hankintameno 1.1.

76,7

76,7

Kirjanpitoarvo 31.12.

76,7

76,7

   

Muut sijoitukset

  

Hankintameno 1.1.

10,2

11,8

Lisäykset

0,0

-

Vähennykset

-0,7

-1,6

Hankintameno 31.12.

9,5

10,2

Kirjanpitoarvo 31.12.

9,5

10,2

   

Kesko Oyj:n omistukset muissa yrityksissä 31.12.2014 on esitetty eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.