Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Liite 15. Saamiset


Milj. €

2014

2013

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

  

Pitkäaikainen

  

Lainasaamiset

217,3

263,1

Pääomalainat

10,0

42,7

Pitkäaikainen yhteensä

227,3

305,8

   

Lyhytaikainen

  

Myyntisaamiset

4,0

3,6

Lainasaamiset

820,6

842,2

Pääomalainat

-

25,0

Siirtosaamiset

0,6

1,7

Lyhytaikainen yhteensä

825,1

872,4

Yhteensä

1 052,4

1 178,2

   

Kesko Oyj on antanut pääomalainaa Kiinteistö Mesta Oy:lle 10,0 milj. euroa. Kiinteistö Mesta Oy:lle myönnetty laina maksetaan takaisin ainoastaan, jos velallisen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää lainanmaksun jälkeen täysi kate. Laina on koroton.


Tilikauden aikana on kirjattu yhteensä 77,7 milj. euroa arvonalennusta Anttila Oy:lle ja Johaston Oy:lle annetuista pääomalainoista.


Milj. €

2014

2013

Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä

  

Pitkäaikaiset saamiset

  

Lainasaamiset

1,5

1,5

Muut saamiset

0,1

0,1

Pitkäaikainen yhteensä

1,7

1,7

 

  

Lyhytaikaiset saamiset

0,0

0,0

Yhteensä

1,7

1,7

   

Milj. €

2014

2013

Siirtosaamiset

  

Verot

21,4

1,4

Muut

30,5

6,6

Yhteensä

51,9

8,0