Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Liite 17. Tilinpäätössiirtojen kertymä


Milj. €

2014

2013

Poistoero

72,4

75,1

Yhteensä

72,4

75,1

   
   

Liite 18. Pakolliset varaukset


Milj. €

2014

2013

Muut pakoliset varaukset

0,2

0,0

Yhteensä

0,2

0,0

   
   

Liite 19. Pitkäaikainen vieras pääoma


Milj. €

2014

2013

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

  

Suunnatut velkakirjalainat

-

20,1

Yhteensä

-

20,1

   

Kesko Oyj laski 10.6.2004 liikkeelle Yhdysvalloissa 120 milj. USD:n arvosta suunnattuja velkakirjalainoja (USD Private Placement). Järjestely käsittää kolme kertalyhenteistä lainaerää. Ensimmäinen lainaerä (60 milj. USD) on erääntynyt maksettavaksi vuonna 2014. Loput kaksi erää erääntyvät, 2016 (36 milj. USD) ja 2019 (24 milj. USD). Kesko on suojannut lainan valuutan- ja koronvaihtosopimuksin, joiden tuloksena lainan pääoma on yhteensä 50,2 milj. euroa ja kiinteä pääomapainotettu keskikorko 5,3 %.


Kesko Oyj laski 11.9.2012 liikkeelle 250 milj. euron määräisen joukkovelkakirjalainan. Lainan kuponkikorko on kiinteä 2,75 %. Laina erääntyy maksettavaksi kuuden vuoden kuluttua lainan liikkeeseen laskusta.

Liite 20. Lyhytaikainen vieras pääoma


Milj. €

2014

2013

Velat saman konsernin yrityksille

  

Ostovelat

0,1

0,1

Muut velat

358,6

359,1

Siirtovelat

2,8

0,7

Yhteensä

361,6

359,9

   

Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille

  

Ostovelat

-

0,0

Siirtovelat

0,0

0,2

Muut velat

17,5

15,8

Yhteensä

17,5

16,0

   

Siirtovelat

  

Henkilöstökulut

4,1

3,4

Muut

14,3

6,5

Yhteensä

18,4

9,9

   
   

Liite 21. Korottomat velat


Milj. €

2014

2013

Lyhytaikainen vieras pääoma

27,1

16,7

Pitkäaikainen vieras pääoma

5,3

0,2

Yhteensä

32,4

16,9