Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
 

Tuloslaskelman liitetiedot


Liite 2. Liiketoiminnan muut tuotot


Milj.€

2014

2013

Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot

0,0

0,0

Vuokratuotot

113,0

115,2

Muut

0,7

1,1

Yhteensä

113,6

116,3

    
    

Liite 3. Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin


  

2014

2013

Kesko Oyj

171

183

Yhteensä

171

183

    
    

Liite 4. Henkilöstökulut


Milj. €

2014

2013

Palkat ja palkkiot

-15,9

-14,4

Henkilösivukulut

  
 

Eläkekulut

-1,8

-1,8

 

Muut henkilösivukulut

-0,8

-0,7

Yhteensä

-18,4

-16,9

    
Johdon palkat ja palkkiot


Milj. €

2014

2013

Toimitusjohtaja

1,3

1,3

Hallituksen jäsenet

0,4

0,4

Yhteensä

1,6

1,7

    

Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöittäin eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.


Liite 5. Poistot ja arvonalentumiset


Milj. €

2014

2013

Suunnitelman mukaiset poistot

-19,0

-18,3

Arvonalentumiset, pysyvät vastaavat

-0,1

-

Yhteensä

-19,1

-18,3

    
    

Liite 6. Liiketoiminnan muut kulut


Milj. €

2014

2013

Vuokrakulut

-55,8

-56,6

Markkinointikulut

-1,7

-1,5

Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen hoito

-6,3

-6,3

Tietoliikennekulut

-18,6

-19,8

Muut liikekulut

-9,4

-7,6

Yhteensä

-91,8

-91,7

    
Tilintarkastajien palkkiot

Milj. €

2014

2013

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers

  

Tilintarkastus

0,2

0,1

Veroneuvonta

0,1

0,0

Muut palvelut

0,1

0,1

Yhteensä

0,4

0,2

    

Liite 7. Rahoitustuotot ja -kulut


Milj. €

2014

2013

Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista

  
 

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä

0,1

0,4

 

Osakkeiden myyntivoitot

0,1

0,0

Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä

0,2

0,4

Muut korko- ja rahoitustuotot

  
 

Saman konsernin yrityksiltä

13,9

14,5

 

Muut

48,7

16,7

Korko- ja rahoitustuotot yhteensä

62,6

31,2

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

  
 

Arvonalentumiset osakkeista

-21,4

0,0

 

Arvonalentumiset muista sijoituksista

-77,7

-0,5

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä

-99,1

-0,5

Korko- ja muut rahoituskulut

  
 

Saman konsernin yrityksille

-3,3

-2,3

 

Muut

-49,5

-27,2

Korko- ja rahoituskulut yhteensä

-52,8

-29,5

Yhteensä

-89,2

1,7

    
    

Liite 8. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät


Milj. €

2014

2013

Saadut konserniavustukset

234,0

269,8

Annetut konserniavustukset

-121,5

-68,6

Yhteensä

112,5

201,3

    

Liite 9. Tilinpäätössiirrot


Milj. €

2014

2013

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus

2,8

3,0

Yhteensä

2,8

3,0

    
    

Liite 10. Pakollisten varausten muutokset


Milj. €

2014

2013

Muut muutokset

0,1

-0,1

Yhteensä

0,1

-0,1

    
    

Liite 11. Tuloverot


Milj. €

2014

2013

Tuloverot satunnaisista eristä

-22,5

-49,3

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

-5,5

-5,3

Yhteensä

-28,0

-54,6

    
Laskennalliset verot

Laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ei ole merkitty taseeseen. Niiden määrä ei ole olennainen.