Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
 


Liite 22. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


Milj. €

  

2014

2013

Kiinteistökiinnitykset

    

Omasta puolesta

  

-

6

Konserniyhtiöiden puolesta

  

4

4

       

Pantatut osakkeet

  

37

42

       

Takaukset

    

Konserniyritysten puolesta

  

87

41

Osakkuusyhtiöiden puolesta

  

65

65

       

Muut vastuut ja vastuusitoumukset

    

Omasta puolesta

  

10

11

       

Vuokravastuut koneista ja kalustosta

    

Vuoden sisällä erääntyvät

  

1

1

Myöhemmin erääntyvät

  

1

1

       

Vuokravastuut kiinteistöistä

    

Vuoden sisällä erääntyvät

  

47

47

Myöhemmin erääntyvät

  

198

230

       
    

käypä

 

käypä

Milj. €

2014

arvo

2013

arvo

Johdannaissopimuksista

    

johtuvat vastuut

    

Kohde-etuuksien arvot 31.12.

    

Korkojohdannaiset

    
 

Koronvaihtosopimukset

100

-0,5

201

-0,2

       

Valuuttajohdannaiset

    
 

Termiini- ja futuurisopimukset

    
  

Konsernin ulkoiset

310

17,8

296

1,2

  

Konsernin sisäiset

23

-2,0

23

0,5

 

Optiosopimukset

    
  

Ostetut, konsernin sisäiset

2

0,0

0

0,0

  

Asetetut, konsernin ulkoiset

  

1

0,0

  

Asetetut, konsernin sisäiset

2

0,0

1

0,0

 

Valuutanvaihtosopimukset

50

-0,8

100

-13,4

       

Hyödykejohdannaiset

    
 

Sähköjohdannaiset

    
  

Konsernin ulkoiset

21

-4,4

31

-6,8

  

Konsernin sisäiset

21

5,4

31

6,8