Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Liite 23. Rahavirtalaskelman rahavarat


Milj. €

2014

2013

Myytävissä olevat rahoitusvarat

198,6

326,1

Rahavarat

33,6

33,2

Yhteensä

232,2

359,2

   

Rahavirtalaskelmassa rahavaroina käsitellään taseen rahavarojen lisäksi myytävissä olevista rahoitusvaroista ne erät, jotka erääntyvät kolmen kuukauden kuluessa hankinta-ajankohdasta lukien.