Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)


Emoyhtiön tuloslaskelma


1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

Liikevaihto

33 814 541,60

33 996 581,83

Liiketoiminnan muut tuotot

113 647 549,64

116 325 776,56

Materiaalit ja palvelut

-373,71

1 006,64

Henkilöstökulut

-18 424 961,84

-16 906 928,53

Poistot ja arvonalentumiset

-19 097 105,06

-18 336 576,80

Liiketoiminnan muut kulut

-91 752 946,51

-91 739 380,63

Liikevoitto

18 186 704,12

23 340 479,07

   

Rahoitustuotot ja -kulut

-89 151 921,73

1 652 336,37

Tulos ennen satunnaisia eriä

-70 965 217,61

24 992 815,44

   

Satunnaiset erät

112 474 513,37

201 265 788,19

   

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

41 509 295,76

226 258 603,63

   

Tilinpäätössiirrot

2 760 540,83

3 018 761,67

Tulos ennen veroja

44 269 836,59

229 277 365,30

   

Tuloverot

-28 000 549,33

-54 621 961,59

Tilikauden tulos

16 269 287,26

174 655 403,71