Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
 

Konsernin keskeiset tunnusluvut


   

2010

2011

2012

2013

2014

Tuloslaskelma

      

Liikevaihto

Milj. €

8 777

9 460

9 686

9 315

9 071

Liikevaihdon muutos

%

3,9

7,8

2,4

-3,8

-2,6

        

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Milj. €

268

279

230

239

233

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta

%

3,1

2,9

2,4

2,6

2,6

        

Tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden)

Milj. €

216

197

136

185

108

Tilikauden tulos liikevaihdosta

%

2,5

2,1

1,4

2,0

1,2

        

Kannattavuus

      

Oman pääoman tuotto

%

10,1

8,8

6,0

8,0

4,7

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä

%

8,7

8,8

6,9

7,7

7,6

Sidotun pääoman tuotto

%

16,0

13,2

8,3

10,2

6,4

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä

%

14,0

13,1

9,0

9,8

9,9

        

Rahoitus ja taloudellinen asema

      

Korollinen nettovelka

Milj. €

-370,5

32,8

135,3

-126,4

-99,2

Nettovelkaantumisaste

%

-16,8

1,5

6,0

-5,4

-4,4

Omavaraisuusaste

%

53,5

53,9

52,5

54,5

54,5

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

-0,9

0,1

0,4

-0,3

-0,3

        

Muut tunnusluvut

      

Investoinnit

Milj. €

325

425

378

171

194

Investoinnit liikevaihdosta

%

3,7

4,5

3,9

1,8

2,1

        

Liiketoiminnan rahavirta

Milj. €

438

216

382

414

304

Investointien rahavirta

Milj. €

-240

-441

-391

-152

-182

        

Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana

 

18 215

18 960

19 747

19 489

19 976

Henkilökunta, 31.12.

 

22 124

23 375

24 080

23 863

23 794

        
   

2010

2011

2012

2013

2014

Osakekohtaiset tunnusluvut

      

Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu

2,06

1,84

1,26

1,75

0,97

Tulos/osake, laimentamaton

2,08

1,85

1,27

1,75

0,97

Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton

1,78

1,84

1,47

1,68

1,65

        

Oma pääoma/osake

21,81

22,29

22,48

22,96

22,05

Osinko/osake

1,30

1,20

1,20

1,40

1,50*

Osinko tuloksesta

%

62,6

64,9

94,5

79,9

154,7*

Osinko tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä

%

72,9

65,3

81,8

83,3

91,1*

Liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu

4,45

2,20

3,88

4,17

3,07

        

Hinta/voitto-suhde (P/E), A-osake, oikaistu

 

16,82

13,55

19,30

15,35

29,49

Hinta/voitto-suhde (P/E), B-osake, oikaistu

 

16,93

14,14

19,60

15,35

31,16

Efektiivinen osinkotuotto, A-osake

%

3,7

4,8

4,9

5,2

5,3*

Efektiivinen osinkotuotto, B-osake

%

3,7

4,6

4,8

5,2

5,0*

        

Osakkeen kurssi 31.12.

      

A-osake

34,70

24,82

24,39

26,80

28,56

B-osake

34,93

25,96

24,77

26,80

30,18

Osakkeen keskikurssi

      

A-osake

30,42

29,20

23,71

24,85

29,06

B-osake

29,83

29,36

22,75

24,11

29,82

        

Osakekannan markkina-arvo 31.12., A-osake

Milj. €

1 101

788

774

851

906

Osakekannan markkina-arvo 31.12., B-osake

Milj. €

2 337

1 719

1 644

1 810

2 031

        

Pörssivaihto

      

A-osake

Milj. kpl

4

2

2

1

2

B-osake

Milj. kpl

53

63

68

51

47

Suhteellinen vaihto

      

A-osake

%

13,8

6,6

7,6

3,6

6,3

B-osake

%

78,8

94,6

102,0

77,0

69,5

        

Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä 31.12.

1 000 kpl

99 121

98 919

98 472

99 136

99 161

        

A-osakkeen tuotto viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta

%

11,9

-4,6

-4,5

8,5

8,3

B-osakkeen tuotto

      
 

Viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta

%

12,7

-4,2

-3,7

13,7

10,1

 

Kymmeneltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta

%

21,3

17,1

14,6

13,4

10,2

* ehdotus yhtiökokoukselle

      
        

Liikevaihto segmenteittäin


Milj. €

 1–12/2014

 1–12/2013

Muutos-%

Ruokakauppa Suomi

4 213

4 316

-2,4

Ruokakauppa muut maat*

103

71

46,7

Ruokakauppa yhteensä

4 316

4 387

-1,6

- josta segmenttien välistä

173

172

0,4

    

Käyttötavarakauppa Suomi

1 287

1 424

-9,6

Käyttötavarakauppa muut maat*

29

33

-10,8

Käyttötavarakauppa yhteensä

1 316

1 457

-9,6

- josta segmenttien välistä

15

17

-12,6

    

Rautakauppa Suomi

1 157

1 173

-1,3

Rautakauppa muut maat*

1 441

1 435

0,4

Rautakauppa yhteensä

2 598

2 607

-0,4

- josta segmenttien välistä

-1

-1

-18,1

    

Auto- ja konekauppa Suomi

916

921

-0,6

Auto- ja konekauppa muut maat*

96

116

-17,5

Auto- ja konekauppa yhteensä

1 011

1 037

-2,5

- josta segmenttien välistä

1

1

-34,4

    

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-171

-173

-0,8

Suomi yhteensä

7 401

7 661

-3,4

Muut maat yhteensä*

1 669

1 654

0,9

Konserni yhteensä

9 071

9 315

-2,6

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

   

Liikevoitto segmenteittäin


Milj. €

 1–12/2014

 1–12/2013

Muutos

Ruokakauppa

196,0

208,0

-12,0

Käyttötavarakauppa

-85,0

-2,1

-82,9

Rautakauppa

52,4

24,8

27,6

Auto- ja konekauppa

29,4

33,9

-4,5

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-41,5

-16,3

-25,2

Konserni yhteensä

151,4

248,4

-97,1

    

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin


Milj. €

 1–12/2014

 1–12/2013

Muutos

Ruokakauppa

202,4

203,3

-0,8

Käyttötavarakauppa

-37,4

-8,3

-29,0

Rautakauppa

57,7

25,7

32,0

Auto- ja konekauppa

29,6

33,9

-4,3

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-19,7

-15,8

-4,0

Konserni yhteensä

232,6

238,8

-6,2

    

Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin


 

 1–3/

 4–6/

 7–9/

 10–12/

 1–3/

 4–6/

 7–9/

 10–12/

 

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

Liikevaihto, milj. €

2 159

2 420

2 374

2 362

2 129

2 371

2 304

2 267

Liikevaihdon muutos, %

-6,9

-1,6

-3,1

-3,9

-1,4

-2,1

-2,9

-4,0

Liikevoitto, milj. €

19,2

77,0

84,1

68,0

-13,0

69,4

63,4

31,7

Liikevoitto, %

0,9

3,2

3,5

2,9

-0,6

2,9

2,7

1,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. €

18,6

69,8

83,6

66,8

19,1

67,6

84,0

61,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %

0,9

2,9

3,5

2,8

0,9

2,9

3,6

2,7

Rahoitustuotot/-kulut, milj. €

-3,3

0,4

-2,6

-0,4

-1,6

2,2

-1,8

-5,0

Tulos ennen veroja, milj. €

15,8

77,2

81,5

67,9

-14,4

71,4

61,7

26,4

Tulos ennen veroja, %

0,7

3,2

3,4

2,9

-0,7

3,0

2,7

1,2

Sidotun pääoman tuotto, %

3,1

12,3

14,2

11,5

-2,2

11,5

10,9

5,5

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

3,0

11,1

14,1

11,3

3,2

11,2

14,4

10,7

Oman pääoman tuotto, %

1,9

9,5

10,2

10,8

-2,0

9,4

8,1

3,7

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

1,8

8,6

10,1

10,6

2,3

9,1

11,3

8,0

Omavaraisuusaste, %

51,7

50,5

52,9

54,5

53,2

52,3

54,2

54,5

Investoinnit, milj. €

41,5

48,1

35,4

46,6

43,4

55,7

51,7

43,2

Tulos/osake, laimennettu, €

0,11

0,50

0,53

0,60

-0,11

0,51

0,41

0,17

Oma pääoma/osake, €

22,62

21,79

22,39

22,96

22,83

21,86

22,25

22,05

         

Liikevaihto segmenteittäin


 

 1–3/

 4–6/

 7–9/

 10–12/

 1–3/

 4–6/

 7–9/

 10–12/

Milj. €

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

Ruokakauppa

1 045

1 099

1 095

1 148

1 007

1 106

1 085

1 119

Käyttötavarakauppa

345

322

351

439

312

288

323

393

Rautakauppa

562

740

710

596

581

736

696

585

Auto- ja konekauppa

249

301

260

226

272

283

240

216

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-42

-41

-43

-46

-44

-42

-40

-45

Konserni yhteensä

2 159

2 420

2 374

2 362

2 129

2 371

2 304

2 267

         

Liikevoitto segmenteittäin


 

 1–3/

 4–6/

 7–9/

 10–12/

 1–3/

 4–6/

 7–9/

 10–12/

Milj. €

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

Ruokakauppa

48,2

55,1

56,5

48,3

45,4

52,0

54,4

44,2

Käyttötavarakauppa

-17,7

-5,6

-2,1

23,3

-54,5

-17,6

-20,0

7,1

Rautakauppa

-16,1

18,0

23,9

-1,0

-9,7

28,6

23,5

10,1

Auto- ja konekauppa

7,8

13,0

9,8

3,3

8,2

10,9

8,7

1,6

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-3,0

-3,4

-4,0

-5,9

-2,5

-4,5

-3,2

-31,3

Konserni yhteensä

19,2

77,0

84,1

68,0

-13,0

69,4

63,4

31,7

         

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin


 

 1–3/

 4–6/

 7–9/

 10–12/

 1–3/

 4–6/

 7–9/

 10–12/

Milj. €

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

Ruokakauppa

48,2

50,8

56,0

48,3

46,5

52,9

56,3

46,7

Käyttötavarakauppa

-17,8

-10,0

-2,2

21,6

-22,7

-18,3

-7,4

11,0

Rautakauppa

-16,6

19,5

23,9

-1,1

-10,4

26,6

29,6

11,9

Auto- ja konekauppa

7,8

13,0

9,8

3,3

8,2

10,9

8,7

1,8

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-3,0

-3,4

-4,0

-5,4

-2,5

-4,5

-3,2

-9,5

Konserni yhteensä

18,6

69,8

83,6

66,8

19,1

67,6

84,0

61,9