Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Osakeomistuksen jakautuminen


Osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2014

Kaikki osakkeet

 

Osakkeiden määrä, kpl

 

Osuus kaikista osakkeista, %

Yritykset ja asuntoyhteisöt

 

25 928 104

 

25,92

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

 

8 224 194

 

8,22

Julkisyhteisöt*

 

5 871 859

 

5,87

Kotitaloudet

 

26 999 554

 

26,99

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt**

 

5 723 641

 

5,72

Ulkomaiset

 

229 155

 

0,23

Hallintarekisteröidyt

 

27 043 245

 

27,04

Yhteensä

 

100 019 752

 

100,00

      

A-osakkeet

 

Osakkeiden määrä, kpl

Osuus A-osakkeista, %

Osuus kaikista osakkeista, %

Yritykset ja asuntoyhteisöt

 

18 729 759

59,02

18,73

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

 

4 069 348

12,82

4,07

Julkisyhteisöt*

 

301 502

0,95

0,30

Kotitaloudet

 

6 350 372

20,01

6,35

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt**

 

1 672 326

5,27

1,67

Ulkomaiset

 

6 059

0,02

0,01

Hallintarekisteröidyt

 

607 641

1,91

0,61

Yhteensä

 

31 737 007

100,00

31,73

      

B-osakkeet

 

Osakkeiden määrä, kpl

Osuus B-osakkeista, %

Osuus kaikista osakkeista, %

Yritykset ja asuntoyhteisöt

 

7 198 345

10,54

7,20

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

 

4 154 846

6,08

4,15

Julkisyhteisöt*

 

5 570 357

8,16

5,57

Kotitaloudet

 

20 649 182

30,24

20,65

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt**

 

4 051 315

5,93

4,05

Ulkomaiset

 

223 096

0,33

0,22

Hallintarekisteröidyt

 

26 435 604

38,71

26,43

Yhteensä

 

68 282 745

100,00

68,27

* julkisyhteisöt esim. kunnat, Ahvenanmaan maakuntahallinto, työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot

 

** voittoa tavoittelemattomat yhteisöt mm. apurahoja jakavat säätiöt, edunvalvontajärjestöt ja erilaiset yleishyödylliset yhdistykset

 
Osakeomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2014
  

Osuus

  

Kaikki osakkeet

Osakkaiden

osakkeiden

Osakkeet

Osuus

Osakkeita

määrä, kpl

omistajista, %

yhteensä

osakkeista, %

1−100

12 820

32,16

722 450

0,72

101−500

14 778

37,07

3 995 989

4,00

501−1 000

5 205

13,06

4 101 827

4,10

1 001−5 000

5 453

13,68

12 049 088

12,05

5 001−10 000

873

2,19

6 190 300

6,19

10 001−50 000

606

1,52

12 475 179

12,47

50 001−100 000

78

0,20

5 588 455

5,59

100 001−500 000

40

0,10

8 655 794

8,65

500 001−999 999 999 999

16

0,04

46 240 670

46,23

Yhteensä

39 869

100,00

100 019 752

100,00

      
  

Osuus

  

A-osakkeet

Osakkaiden

A-osakkeiden

A-osakkeet

Osuus A-

Osakkeita

määrä, kpl

omistajista, %

yhteensä

osakkeista, %

1−100

2 251

31,04

107 517

0,34

101−500

1 732

23,88

449 627

1,42

501−1 000

1 018

14,04

872 430

2,75

1 001−5 000

1 529

21,08

3 756 736

11,84

5 001−10 000

375

5,17

2 627 458

8,28

10 001−50 000

294

4,05

6 289 719

19,82

50 001−100 000

36

0,50

2 539 911

8,00

100 001−500 000

12

0,17

3 037 018

9,57

500 001−999 999 999 999

5

0,07

12 056 591

37,99

Yhteensä

7 252

100,00

31 737 007

100,00

      
  

Osuus

  

B-osakkeet

Osakkaiden

B-osakkeiden

B-osakkeet

Osuus B-

Osakkeita

määrä, kpl

omistajista, %

yhteensä

osakkeista, %

1−100

11 486

32,79

663 239

0,97

101−500

13 898

39,68

3 758 156

5,50

501−1 000

4 472

12,77

3 462 549

5,07

1 001−5 000

4 284

12,23

9 092 838

13,32

5 001−10 000

490

1,40

3 501 019

5,13

10 001−50 000

320

0,91

6 341 226

9,29

50 001−100 000

44

0,13

3 233 716

4,74

100 001−500 000

22

0,06

5 568 154

8,15

500 001−999 999 999 999

11

0,03

32 661 848

47,83

Yhteensä

35 027

100,00

68 282 745

100,00

      
10 suurinta osakkeenomistajaa osakelukumäärän perusteella 31.12.2014
     

Osuus

  

Osakkeiden

Osuus

 

äänimäärästä,

  

määrä, kpl

osakkeista, %

Äänimäärä

%

1.

K-kauppiasliitto ry

3 741 696

3,74

37 416 960

9,70

2.

Vähittäiskaupan Takaus Oy

3 491 771

3,49

27 148 568

7,04

3.

Kruunuvuoren Satama Oy

3 438 885

3,44

34 388 850

8,92

4.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

1 878 708

1,88

4 584 396

1,19

5.

Valluga-sijoitus Oy

1 340 439

1,34

13 404 390

3,48

6.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

1 192 968

1,19

1 192 968

0,31

7.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

1 130 986

1,13

1 130 986

0,29

8.

Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö

1 059 366

1,06

9 222 708

2,39

9.

Oy The English Tearoom Ab

1 000 000

1,00

1 000 000

0,26

10.

Kesko Oyj

995 315

1,00

995 315

0,26

      
10 suurinta osakkeenomistajaa äänimäärän perusteella 31.12.2014
     

Osuus

  

Osakkeiden

Osuus

 

äänimäärästä,

  

määrä, kpl

osakkeista, %

Äänimäärä

%

1.

K-kauppiasliitto ry

3 741 696

3,74

37 416 960

9,70

2.

Kruunuvuoren Satama Oy

3 438 885

3,44

34 388 850

8,92

3.

Vähittäiskaupan Takaus Oy

3 491 771

3,49

27 148 568

7,04

4.

Valluga-sijoitus Oy

1 340 439

1,34

13 404 390

3,48

5.

Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö

1 059 366

1,06

9 222 708

2,39

6.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

1 878 708

1,88

4 584 396

1,19

7.

K-Ruokakauppiasyhdistys ry

443 603

0,44

4 436 030

1,15

8.

Heimo Välinen Oy

440 000

0,44

4 400 000

1,14

9.

Food Paradise Oy

389 541

0,39

3 895 410

1,01

10.

A. Toivakka Oy

211 450

0,21

1 934 500

0,50

      
Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2014 lopussa 373 961 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 39 701 Kesko Oyj:n  B-osaketta, eli yhteensä 413 662 kpl, mikä edustaa 0,41 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,98 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.


Pääjohtajalla oli 31.12.2014 Kesko Oyj:n B-osakkeita 20 601 kappaletta, mitkä edustavat 0,02 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,01 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Konsernijohtoryhmällä mukaan lukien pääjohtaja oli 31.12.2014 Kesko Oyj:n B-osakkeita 79 672 kappaletta, mitkä edustavat 0,08 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,02 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.