Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä säilytystavoista

Kirjanpitokirjat

Sähköisesti hoidetut: SAP

Tuloslaskelma ja tase erittelyineen: paperilla
Pääkirjatilien saldot, pääkirja tositelajeittain, päiväpääkirja, tositepäiväkirja, suorasyötteet ja täsmäytysraportit aineistosiirroista: elektronisessa arkistossa On Demand
Toimittaja- ja asiakasreskontraluettelot: elektroninen arkisto On Demand
Sidottu ja sivuiltaan numeroitu tasekirja

 

 

Tositelajit
Myynnit
Ostot
Maksut

Muistiot

Säilytystavat
Elektroninen arkisto On Demand
Elektroninen arkisto On Demand ja paperitositteet
Elektroninen arkisto On Demand sekä maksukuitit paperitositteina tiliotteet paperilla
Elektroninen arkisto On Demand