Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Konsernitilinpäätös (IFRS)


Konsernin tuloslaskelma


Milj. €

Liite

1.1.–31.12.2014

%

1.1.–31.12.2013

%

        

Liikevaihto

 

2

9 070,6

100,0

9 315,2

100,0

Myytyjen suoritteiden hankintameno

  

-7 832,3

-86,3

-8 033,8

-86,2

Bruttokate

  

1 238,3

13,7

1 281,4

13,8

        

Liiketoiminnan muut tuotot

4

5

729,3

8,0

734,3

7,9

Henkilöstökulut

6

30

-614,2

-6,8

-611,1

-6,6

Vuokrakulut

  

-438,4

-4,8

-421,7

-4,5

Markkinointikulut

  

-237,1

-2,6

-240,7

-2,6

Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen ylläpito

  

-120,1

-1,3

-128,4

-1,4

Tietojärjestelmäkulut

  

-84,6

-0,9

-81,0

-0,9

Muut liikekulut

 

4

-126,7

-1,4

-131,4

-1,4

Poistot ja arvonalentumiset

11

12

-195,1

-2,2

-153,0

-1,6

Liikevoitto

  

151,4

1,7

248,4

2,7

        

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

 

7

13,8

0,2

20,3

0,2

Korkokulut ja muut rahoituskulut

 

7

-15,6

-0,2

-20,4

-0,2

Valuuttakurssierot

 

7

-4,4

0,0

-5,7

-0,1

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

 

7

-6,1

-0,1

-5,8

-0,1

        

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista

  

-0,2

0,0

-0,3

0,0

Tulos ennen veroja

  

145,0

1,6

242,3

2,6

        

Tuloverot

 

8

-36,6

-0,4

-57,7

-0,6

        

Tilikauden tulos

  

108,5

1,2

184,6

2,0

        

Tilikauden tuloksen jakautuminen

      
 

Emoyhtiön omistajille

  

96,0

 

173,1

 
 

Määräysvallattomille omistajille

  

12,4

 

11,5

 
        

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

      
 

Laimentamaton €

 

10

0,97

 

1,75

 
 

Laimennusvaikutuksella oikaistu €

 

10

0,97

 

1,75

 
        

Konsernin laaja tuloslaskelma


Milj. €

Liite

1.1.–31.12.2014

 

1.1.–31.12.2013

 
        

Tilikauden tulos

  

108,5

 

184,6

 
        

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi

      
 

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

9

17

-19,6

 

12,2

 
        

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

      
 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

 

9

-27,9

 

-13,9

 
 

Hyperinflaatio-oikaisu

 

9

4,5

 

2,8

 
 

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

 

9

0,9

 

-3,8

 
 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos

 

9

-3,0

 

-4,9

 
 

Muut erät

 

9

-0,2

 

-0,2

 
        

Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä

  

-45,4

 

-7,7

 
        

Tilikauden laaja tulos

  

63,1

 

176,9

 
        

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

      
 

Emoyhtiön omistajille

  

49,4

 

165,9

 
 

Määräysvallattomille omistajille

  

13,6

 

11,0