Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 11. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet


2014

    

Ennakko-

 
 

Maa-

Rakennukset

 

Muut

maksut ja

 
 

 ja vesi-

ja

Koneet ja

aineelliset

keskeneräiset

Yhteensä

Milj. €

alueet

rakennelmat

kalusto

hyödykkeet

hankinnat

2014

Hankintameno

      

Hankintameno 1.1.2014

416,3

1 502,2

559,6

95,1

30,5

2 603,6

Muuntoerot

-4,7

-17,2

-17,0

-3,8

-0,2

-42,8

Lisäykset

14,9

60,9

35,5

11,8

48,5

171,5

Vähennykset

-0,5

-49,5

-32,9

-7,0

-0,5

-90,4

Siirrot erien välillä

 

16,6

1,9

1,0

-30,3

-10,8

Hankintameno 31.12.2014

426,0

1 513,0

547,0

97,1

48,0

2 631,1

       

Kertyneet poistot ja arvonalennukset

      

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2014

-5,2

-513,0

-397,1

-37,0

 

-952,2

Muuntoerot

 

4,9

9,5

1,4

 

15,8

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

45,8

28,0

6,7

 

80,5

Tilikauden poisto ja arvonalennukset

-6,6

-87,9

-49,0

-7,6

 

-151,1

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2014

-11,7

-550,1

-408,7

-36,5

 

-1 007,0

       

Kirjanpitoarvo 1.1.2014

411,1

989,2

162,4

58,1

30,5

1 651,4

       

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

414,3

962,9

138,3

60,7

48,0

1 624,1

       

2013

    

Ennakko-

 
 

Maa-

Rakennukset

 

Muut

maksut ja

 
 

 ja vesi-

ja

Koneet ja

aineelliset

keskeneräiset

Yhteensä

Milj. €

alueet

rakennelmat

kalusto

hyödykkeet

hankinnat

2013

Hankintameno

      

Hankintameno 1.1.2013

401,9

1 461,4

569,2

87,6

68,7

2 588,7

Muuntoerot

-2,9

-10,3

-8,1

-1,5

-0,7

-23,5

Lisäykset

13,5

61,0

46,7

7,8

22,5

151,5

Vähennykset

-4,2

-55,7

-46,4

-2,9

-0,6

-109,9

Siirrot erien välillä

8,0

45,8

-1,7

4,1

-59,4

-3,2

Hankintameno 31.12.2013

416,3

1 502,2

559,6

95,1

30,5

2 603,6

       

Kertyneet poistot ja arvonalennukset

      

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2013

-4,8

-484,8

-388,4

-32,9

 

-911,0

Muuntoerot

 

2,5

5,0

0,5

 

8,1

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

 

40,4

38,9

2,7

 

82,0

Tilikauden poisto ja arvonalennukset

-0,3

-71,0

-52,7

-7,3

 

-131,4

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.2013

-5,2

-513,0

-397,1

-37,0

 

-952,2

       

Kirjanpitoarvo 1.1.2013

397,1

976,5

180,8

54,7

68,7

1 677,8

       

Kirjanpitoarvo 31.12.2013

411,1

989,2

162,4

58,1

30,5

1 651,4

       

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja koneita ja kalustoa seuraavasti:


Milj. €

    

2014

2013

Hankintameno

    

24,9

23,5

Kertyneet poistot

    

-20,3

-19,0

Kirjanpitoarvo

    

4,6

4,5