Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 13. Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyissä sijoituksissa


Milj. €

  

2014

 

2013

Kirjanpitoarvo 1.1.

  

87,5

 

83,0

Osuus tilikauden tuloksesta

  

-0,2

 

-0,3

Lisäykset

  

5,1

 

4,8

Arvonalennukset

  

-0,3

 

-

Kirjanpitoarvo 31.12.

  

92,2

 

87,5

      

Osakkuus- ja yhteisyritysosakkeille ei ole  hintanoteerauksia.


Tiedot pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista sekä konsernin omistusosuus niiden yhteenlasketuista varoista, veloista, liikevaihdosta ja voitosta/tappiosta:


     

Omistus-

Milj. €

Varat

Velat

Liikevaihto

Voitto/tappio

osuus %

2014

     

Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki

371,6

248,1

22,0

4,1

49,0

Valluga-sijoitus Oy, Helsinki

25,8

0,0

-

1,6

46,2

Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki

74,8

0,2

1,3

5,0

34,3

Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki

7,0

1,7

10,6

0,4

30,0

Muut

4,4

3,1

0,2

0,0

 

Yhteensä

483,6

253,1

34,1

11,0

 
      

2013

     

Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki

380,2

260,8

21,9

2,6

49,0

Valluga-sijoitus Oy, Helsinki

24,1

-

-

1,3

46,2

Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki

69,8

0,2

1,2

5,8

34,3

Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki

6,9

2,0

11,0

0,4

30,0

Muut

5,2

3,6

2,0

0,0

 

Yhteensä

486,3

266,6

36,1

10,1