Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 14. Pitkäaikaiset saamiset


Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakauma 31.12.2014


Milj. €

2016

2017

2018

2019

2020−

Yhteensä

Korottomat pitkäaikaiset saamiset

0,6

0,0

0,0

0,0

0,4

1,0

Rahoitusleasingsaamiset

2,2

0,9

   

3,0

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä

  

1,5

  

1,5

Muut pitkäaikaiset saamiset

0,4

0,4

0,3

0,3

0,1

1,5

Yhteensä

3,1

1,2

1,9

0,3

0,6

7,1

       

Korottomien pitkäaikaisten saamisten ja rahoitusleasingsaamisten kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa.Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakauma 31.12.2013


Milj. €

2015

2016

2017

2018

2019−

Yhteensä

Korottomat pitkäaikaiset saamiset

0,5

0,0

  

0,5

1,0

Rahoitusleasingsaamiset

2,0

2,0

2,0

2,0

 

8,1

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä

   

1,5

 

1,5

Muut pitkäaikaiset saamiset

0,4

0,4

0,4

0,3

0,5

1,9

Yhteensä

2,8

2,4

2,4

3,9

0,9

12,5