Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 16. Laskennalliset verot


Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana:
    

Kirjattu

Kirjattu

   
    

tulos-

omaan

 

Muut

 

Milj. €

 

01.01.2014

laskelmaan

pääomaan

Kurssierot

muutokset

31.12.2014

Laskennalliset verosaamiset

       

Varaukset

 

10,3

2,9

   

13,2

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

 

0,3

0,0

   

0,3

Vahvistetut tappiot

 

5,5

9,5

 

-4,7

-0,2

10,1

Muut väliaikaiset erot

 

12,6

6,1

-0,2

-0,5

 

18,0

Yhteensä

 

28,7

18,6

-0,2

-5,2

-0,2

41,6

         

Laskennalliset verovelat

       

Kirjanpidon ja verotuksen poistojen erotus

 

32,6

16,4

   

49,1

Käyvän arvon kohdistus

 

17,6

-0,7

 

-0,6

 

16,3

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

 

34,0

0,4

-4,9

  

29,5

Muut väliaikaiset erot

 

9,5

0,8

0,2

-0,6

0,0

9,8

Yhteensä

 

93,7

16,9

-4,7

-1,2

0,0

104,7

         

Laskennallinen nettoverovelka

 

65,1

    

63,2

         
Nettoverovelka jakautuu taseessa:


Milj. €

    

2014

 

2013

 

Laskennallisiin verosaamisiin

    

4,2

 

3,0

 

Laskennallisiin verovelkoihin

    

67,4

 

68,1

 

Yhteensä

    

63,2

 

65,1

         

Laskennallisten verosaamisten muut väliaikaiset erot sisältää konsernin laskentaperiaatteiden noudattamisesta aiheutuvaa laskennallista verosaamista 2,3 milj. euroa ja paikallisten kirjanpitojen ja verotuksen jaksotuseroista aiheutuvaa laskennallista verosaamista 7,5 milj. euroa.

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana:
    

Kirjattu

Kirjattu

   
    

tulos-

omaan

 

Muut

 

Milj. €

 

01.01.2013

laskelmaan

pääomaan

Kurssierot

muutokset

31.12.2013

Laskennalliset verosaamiset

       

Varaukset

 

13,2

-2,9

   

10,3

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

 

0,3

-0,1

   

0,3

Vahvistetut tappiot

 

5,0

1,3

 

-0,9

 

5,5

Muut väliaikaiset erot

 

12,5

-0,3

0,7

-0,3

 

12,6

Yhteensä

 

31,1

-2,0

0,7

-1,2

 

28,7

         

Laskennalliset verovelat

       

Kirjanpidon ja verotuksen poistojen erotus

 

39,4

-6,8

   

32,6

Käyvän arvon kohdistus

 

16,8

2,0

 

-1,2

 

17,6

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

 

37,7

-6,0

2,4

  

34,0

Muut väliaikaiset erot

 

15,5

-5,9

-0,1

-0,1

0,0

9,5

Yhteensä

 

109,4

-16,7

2,3

-1,3

0,0

93,7

         

Laskennallinen nettoverovelka

 

78,3

    

65,1

         

Vahvistetut tappiot

Konsernilla oli 31.12.2014 käyttämättömiä vahvistettuja tappioita 185,8 milj. euroa, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska tilinpäätöspäivänä on epätodennäköistä, että konsernille kertyisi lähitulevaisuudessa verotettavaa tuloa, jota vastaan tappioita voitaisiin hyödyntää.


Vahvistetut tappiot, joista ei ole kirjattu verosaamista, erääntyvät seuraavasti:


Milj. €

2015

2016

2017

2018

2019

2020−

Yhteensä

  

0,2

7,0

7,8

8,4

3,2

159,2

185,8

         

Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska tytäryhtiöiden voitonjako on konsernin päätäntävallassa, eikä verovaikutuksen toteutumiseen johtava voitonjako ole todennäköinen lähitulevaisuudessa.