Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 19. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset


Milj. €

2014

2013

Korolliset saamiset

  
 

Rahoitusleasingsaamiset

4,9

6,2

 

Korolliset laina- ja muut saamiset

6,1

5,6

Korolliset saamiset yhteensä

11,0

11,8

Myyntisaamiset

584,2

616,7

Tuloverosaamiset

24,3

2,2

Muut korottomat saamiset

  
 

Korottomat laina- ja muut saamiset

20,9

24,2

 

Siirtosaamiset

116,4

97,4

Muut korottomat saamiset yhteensä

137,3

121,6

Yhteensä

756,8

752,3

    

Myyntisaamisista on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan yhteensä 6,0 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Luottoriskiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 32.


Siirtosaamiset muodostuvat pääasiassa ostojen ja henkilöstökulujen jaksotuksista.


Lyhytaikaisten myynti- ja lainasaamisten sekä lyhytaikaisten korollisten saamisten käyvän arvon oletetaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoa saamisten lyhyen maturiteetin johdosta.