Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 20. Lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat


Milj. €

2014

2013

Kirjanpitoarvo 1.1.

398,4

249,0

Muutokset

-126,9

149,1

Käyvän arvon muutokset

0,3

0,3

Kirjanpitoarvo 31.12.

271,7

398,4

   

Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät lyhytaikaisia sijoituksia yritystodistuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin ja muihin korkoinstrumentteihin. Erän jakautumista on kuvattu tarkemmin liitteessä 32.