Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 23. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin


Arvot 31.12.2014
  

Käypään arvoon

      
  

tulosvaikutteisesti

  

Jaksotettuun

Suojaus-

Tase-

 
  

kirjattavat

Lainat ja

Myytävissä

hankintamenoon

laskennan

erien

 
  

rahoitusvarat/

muut

olevat

kirjattavat

alaiset

kirjan-

Käypä

Tase-erä, milj. €

-velat

saamiset

rahoitusvarat

rahoitusvelat

johdannaiset

pitoarvot

arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

       

Myytävissä olevat rahoitusvarat

  

13,1

  

13,1

13,1

Pitkäaikaiset korottomat saamiset

 

1,0

   

1,0

1,0

Pitkäaikaiset korolliset saamiset

 

6,1

   

6,1

6,1

Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä

 

7,1

13,1

  

20,2

20,2

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

       

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset

 

714,3

     
 

Johdannaiset

31,5

    

745,8

745,8

Korolliset saamiset

 

11,0

   

11,0

11,0

Käypään arvoon tulosvaik. kirj. rah.varat

219,3

    

219,3

219,3

Myytävissä olevat rahoitusvarat

  

271,7

  

271,7

271,7

Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä

250,8

725,3

271,7

  

1 247,8

1 247,8

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

250,8

732,4

284,8

  

1 268,0

1 268,0

         
  

Käypään arvoon

      
  

tulosvaikutteisesti

  

Jaksotettuun

Suojaus-

Tase-

 
  

kirjattavat

Lainat ja

Myytävissä

hankintamenoon

laskennan

erien

 
  

rahoitusvarat/

muut

olevat

kirjattavat

alaiset

kirjan-

Käypä

Tase-erä, milj. €

-velat

saamiset

rahoitusvarat

rahoitusvelat

johdannaiset

pitoarvot

arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

       

Korolliset pitkäaikaiset velat

   

318,5

 

318,5

336,5

 

Johdannaiset

    

0,8

0,8

0,8

Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä

     

319,3

337,3

Korottomat pitkäaikaiset velat

   

7,4

 

7,4

7,4

 

Johdannaiset

    

3,1

3,1

3,1

Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä

     

10,5

10,5

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä

   

325,9

3,9

329,8

347,8

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

       

Lyhyaikaiset korolliset velat

   

179,1

 

179,1

180,0

 

Johdannaiset

    

0,5

0,5

0,5

Ostovelat

   

794,6

 

794,6

794,6

Muut korottomat velat

   

171,5

 

171,5

171,5

 

Johdannaiset

    

2,3

2,3

2,3

Muut korottomat velat yhteensä

     

173,8

173,8

Siirtovelat

   

263,3

 

263,3

263,3

 

Johdannaiset

8,9

    

8,9

8,9

Siirtovelat yhteensä

     

272,1

272,1

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä

8,9

  

1 408,4

2,8

1 420,1

1 421,0

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

8,9

  

1 734,3

6,7

1 749,8

1 768,7

         
Arvot 31.12.2013
  

Käypään arvoon

      
  

tulosvaikutteisesti

  

Jaksotettuun

Suojaus-

Tase-

 
  

kirjattavat

Lainat ja

Myytävissä

hankintamenoon

laskennan

erien

 
  

rahoitusvarat/

muut

olevat

kirjattavat

alaiset

kirjan-

Käypä

Tase-erä, milj. €

-velat

saamiset

rahoitusvarat

rahoitusvelat

johdannaiset

pitoarvot

arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

       

Myytävissä olevat rahoitusvarat

  

16,9

  

16,9

16,9

Pitkäaikaiset korottomat saamiset

 

1,0

   

1,0

1,0

Pitkäaikaiset korolliset saamiset

 

11,5

   

11,5

11,5

Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä

 

12,5

16,9

  

29,4

29,4

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

       

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset

 

737,3

     
 

Johdannaiset

3,2

    

740,5

740,5

Korolliset saamiset

 

11,8

   

11,8

11,8

Käypään arvoon tulosvaik. kirj. rah.varat

170,7

    

170,7

170,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat

  

398,4

  

398,4

398,4

Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä

173,9

749,1

398,4

  

1 321,4

1 321,4

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

173,9

761,6

415,3

  

1 350,7

1 350,7

         
  

Käypään arvoon

      
  

tulosvaikutteisesti

  

Jaksotettuun

Suojaus-

Tase-

 
  

kirjattavat

Lainat ja

Myytävissä

hankintamenoon

laskennan

erien

 
  

rahoitusvarat/

muut

olevat

kirjattavat

alaiset

kirjan-

Käypä

Tase-erä, milj. €

-velat

saamiset

rahoitusvarat

rahoitusvelat

johdannaiset

pitoarvot

arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

       

Korolliset pitkäaikaiset velat

   

348,4

 

348,4

350,2

 

Johdannaiset

    

6,7

6,7

6,7

Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä

     

355,1

356,9

Korottomat pitkäaikaiset velat

   

6,2

 

6,2

6,2

 

Johdannaiset

    

3,7

3,7

3,7

Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä

     

9,9

9,9

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä

   

354,6

10,4

365,0

366,8

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

       

Lyhyaikaiset korolliset velat

   

192,6

 

192,6

187,3

 

Johdannaiset

    

6,7

6,7

6,7

Ostovelat

   

825,3

 

825,3

825,3

Muut korottomat velat

   

180,5

 

180,5

180,5

 

Johdannaiset

    

3,1

3,1

3,1

Muut korottomat velat yhteensä

     

183,6

183,6

Siirtovelat

   

257,1

 

257,1

257,1

 

Johdannaiset

2,2

    

2,2

2,2

Siirtovelat yhteensä

     

259,3

259,3

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä

2,2

  

1 455,5

9,8

1 467,5

1 462,2

Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

2,2

  

1 810,2

20,2

1 832,6

1 829,1

         

Lainojen käyvät arvot on laskettu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinakorkoja 0,2 %−1,5 %. Lyhytaikaisten korollisten velkojen käypä arvo on arvioitu olevan lähellä niiden tasearvoa. Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakautuma on esitetty liitteessä 14 ja pitkäaikaisten lainojen liitteessä 32.