Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 25. Varaukset

 

Tappiolliset

   
 

vuokra-

Takuu-

Muut

 

Milj. €

sopimukset

varaukset

varaukset

Yhteensä

Varaukset 1.1.2014

17,3

22,6

15,2

55,1

Valuuttakurssivaikutukset

0,0

0,0

0,0

0,0

Varausten lisäykset

19,3

1,4

9,6

30,4

Varausten peruutukset

-4,5

-1,7

-0,6

-6,9

Varausta vastaan toteutuneet kulut

-7,1

-0,7

-1,9

-9,8

Varaukset 31.12.2014

25,1

21,6

22,2

68,8

     

Varausten jakautuminen

    

Pitkäaikainen

13,1

10,6

3,0

26,7

Lyhytaikainen

12,0

11,0

19,1

42,1

     

Tappiollisia vuokrasopimuksia koskevina varauksina on käsitelty konsernin harjoittaman liiketoiminnan käytöstä poistuneiden tyhjillään olevien vuokratilojen vuokravastuut sekä edelleen vuokrattujen vuokratilojen nettovuokratappiot. Konserniyhtiöiden myymiin ajoneuvoihin ja koneisiin liittyvistä takuista ja huolenpitosopimuksista on kirjattu varaus. Varauksen määrä perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin toteutuneista takuuvelvoitteista.