Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 27. Yhteisessä määräysvallassa olevat omaisuuserät

Seuraavan taulukon luvut ovat konsernin osuus yhteisessä määräysvallassa olevista omaisuus- ja velkaeristä sekä tuotoista ja tuloksesta, jotka sisältyvät konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan. Yhteisessä määräysvallassa olevat omaisuuserät ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä.


Milj. €

2014

2013

Pitkäaikaiset varat

68,8

63,2

Lyhytaikaiset varat

0,6

0,3

Varat yhteensä

69,4

63,5

   

Pitkäaikaiset velat

3,3

3,6

Lyhytaikaiset velat

12,2

12,7

Velat yhteensä

15,5

16,3

   

Nettovarallisuus

53,8

47,2

   

Tuotot

3,2

3,0

Kulut

3,9

3,3

Tulos

-0,7

-0,4