Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 4. Liiketoiminnan muut tuotot ja muut liikekulut


Liiketoiminnan muut tuotot


Milj. €

2014

2013

Palvelukorvaukset

560,8

570,4

Vuokratuotot

42,7

43,6

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot

2,8

10,7

Johdannaissopimusten realisoituneet voitot ja käyvän arvon muutokset

15,2

2,7

Muut

107,8

106,9

Yhteensä

729,3

734,3

   

Palvelukorvaukset ovat pääosin ketjuyritysten maksamia ketju- ja kauppapaikkamaksuja.


Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisia eriä 2,9 milj. euroa (9,4 milj. euroa).


Muut liikekulut


Milj. €

2014

2013

Muut liikekulut

-123,6

-128,8

Aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot

-0,3

-0,6

Johdannaissopimusten realisoituneet tappiot ja käyvän arvon muutokset*

-2,8

-2,0

Yhteensä

-126,7

-131,4

* Sisältää kytkettyjen johdannaisten arvonmuutoksia.

  
   

Aineellisten hyödykkeiden myyntitappioihin sisältyy kertaluonteisia myyntitappioita yhteensä 0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa).


Tilintarkastajien palkkiot


Milj. €

2014

2013

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers

  

Tilintarkastus

0,9

0,9

Veroneuvonta

0,1

0,0

Muut palvelut

0,3

0,2

Yhteensä

1,3

1,1

   

Muut tilintarkastustoimistot

0,3

0,2