Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko
 

Liite 6. Henkilöstökulut, johdon palkat ja henkilöstön määrä


Milj. €

2014

2013

Palkat ja palkkiot

-496,8

-495,3

Sosiaalikulut

-47,3

-49,3

Eläkkeet

-63,7

-63,8

 

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

1,9

2,6

 

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt

-65,6

-66,4

Osakeperusteiset maksut

-6,4

-2,8

Yhteensä

-614,2

-611,1

    

Tiedot konsernin johtohenkilöiden työsuhde-etuuksista ja muista lähipiiritapahtumista esitetään liitetiedossa 33 ja osakepalkitsemiseen liittyvät tiedot liitetiedossa 30.


Konserniyhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot


Milj. €

2014

2013

Toimitusjohtajien palkat (luontoisetuineen)

6,3

6,2

Hallitusten jäsenten palkkiot

0,4

0,4

Yhteensä

6,6

6,5

    
Konsernin henkilökunta keskimäärin


  

2014

2013

Ruokakauppa

3 444

3 143

Käyttötavarakauppa

5 480

5 751

Rautakauppa

9 357

8 910

Auto- ja konekauppa

1 244

1 252

Muut

451

433

Yhteensä

19 976

19 489