Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 8. Tuloverot


Milj. €

2014

2013

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

-43,8

-71,8

Edellisten tilikausien verot

6,3

-0,5

Laskennalliset verot

1,0

14,6

Yhteensä

-36,6

-57,7

   

Tuloslaskelman verokulun ja emoyhtiön verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma


Milj. €

2014

2013

Tulos ennen veroja

145,0

242,3

Verot emoyhtiön verokannan 20,0 % (24,5 %) mukaan

-29,0

-59,4

Ulkomaisten tytäryhtiöiden erilaisten verokantojen vaikutus

2,7

2,8

Verovapaiden tulojen vaikutus

1,2

1,1

Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus

-8,1

-3,7

Verotuksellisten tappioiden vaikutus

-6,4

-9,3

Konserniyhdistelyn vaikutus

-2,5

-1,7

Edellisten tilikausien verot

6,3

-0,5

Verokantamuutoksen vaikutus

-

13,6

Muut

-0,8

-0,5

Verot tuloslaskelmassa

-36,6

-57,7

   

1.1.2014 Suomessa ja  Norjassa voimaan astuneen yritysverokantamuutosten vaikutus tilikauden 2013 laskennallisiin veroihin oli 13,6 milj. euroa.