Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013
Valikko

Liite 9. Muut laajan tuloksen erät


Muut laajan tuloksen erät ja niihin liittyvät verot


  

2014

2013

  

Ennen

Vero-

Verojen

Ennen

Vero-

Verojen

Milj. €

veroja

vaikutus

jälkeen

veroja

vaikutus

jälkeen

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi

      
 

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

-24,6

4,9

-19,6

14,6

-2,4

12,2

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

      
 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

-27,9

 

-27,9

-13,9

 

-13,9

 

Hyperinflaatio-oikaisut

4,5

 

4,5

2,8

 

2,8

 

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

1,1

-0,2

0,9

-4,7

0,9

-3,8

 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos

-2,9

-0,2

-3,0

-4,7

-0,2

-4,9

 

Muut erät

-0,2

 

-0,2

-0,2

 

-0,2

Yhteensä

-49,9

4,5

-45,4

-6,1

-1,6

-7,7

        
Hyperinflaatio

Valko-Venäjä luokiteltiin joulukuussa 2011 hyperinflaatiomaaksi, johon tulee soveltaa IAS 29 mukaista hyperinflaatiolaskentaa. Hyperinflaatiolaskenta vaatii esittämään tilinpäätöksen raportointikauden päättymispäivän mukaisessa mittayksikössä riippumatta siitä, perustuuko tilinpäätös alkuperäisiin hankintamenoihin vai jälleenhankinta-arvoihin. 2014 tuloslaskelma- ja tase-erät on oikaistu yleistä hintaindeksiä käyttäen. Varojen arvojen oikaisujen johdosta omaan pääomaan on kirjattu 4,5 milj. euroa (2,8 milj. euroa) veroineen, josta konsernin osuus on 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa) ja määräysvallattomien omistajien osuus 4,1 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Arvonmuutokset on tehty käyttäen Valko-Venäjän kuluttajahintaindeksiä.