Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma

   
               

Määräys-

 
         

Arvon-

 

Kertyneet

 

vallattomien

Oma

   

Osake-

 

Muunto-

muutos-

Omat

voitto-

 

omistajien

pääoma

Milj. €

pääoma

Rahastot

erot

rahasto

osakkeet

varat

Yhteensä

osuus

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014

197,3

461,2

-13,3

1,2

-17,8

1 650,7

2 279,4

73,1

2 352,5

Optioilla merkityt osakkeet

 

2,1

       

2,1

 

2,1

Osakeperusteiset maksut

       

2,4

 

2,4

0,0

2,4

Omien osakkeiden hankinta

       

-16,1

 

-16,1

 

-16,1

Osingonjako

         

-138,5

-138,5

-4,9

-143,4

Muut muutokset

 

0,0

0,4

   

4,7

5,1

-0,2

4,9

Tilikauden tulos

         

96,0

96,0

12,4

108,5

Muut laajan tuloksen erät

                 
 

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot

         

-24,6

-24,6

 

-24,6

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

 

0,0

-25,0

     

-25,0

-2,8

-27,9

 

Hyperinflaatio-oikaisut

         

0,4

0,4

4,1

4,5

 

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

     

1,1

   

1,1

 

1,1

 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos

     

-2,9

   

-2,9

 

-2,9

 

Muut erät

         

-0,2

-0,2

 

-0,2

 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

     

-0,4

 

4,9

4,5

 

4,5

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

 

0,0

-25,0

-2,1

 

-19,4

-46,6

1,2

-45,4

Tilikauden laaja tulos

 

0,0

-25,0

-2,1

 

76,6

49,4

13,6

63,1

Oma pääoma 31.12.2014

197,3

463,3

-37,9

-0,9

-31,5

1 593,5

2 183,9

81,6

2 265,5

                     
   

Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma

   
               

Määräys-

 
         

Arvon-

 

Kertyneet

 

vallattomien

Oma

   

Osake-

 

Muunto-

muutos-

Omat

voitto-

 

omistajien

pääoma

Milj. €

pääoma

Rahastot

erot

rahasto

osakkeet

varat

Yhteensä

osuus

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013

197,3

441,6

-2,1

9,9

-19,4

1 578,3

2 205,5

66,6

2 272,1

Optioilla merkityt osakkeet

 

19,6

       

19,6

 

19,6

Osakeperusteiset maksut

       

1,6

 

1,6

0,0

1,6

Omien osakkeiden hankinta

           

-

 

-

Osingonjako

         

-117,9

-117,9

-4,5

-122,4

Muut muutokset

 

0,0

-0,3

   

5,0

4,7

 

4,7

Tilikauden tulos

         

173,1

173,1

11,5

184,6

Muut laajan tuloksen erät

                 
 

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot

         

14,6

14,6

 

14,6

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

 

0,0

-10,8

     

-10,8

-3,1

-13,9

 

Hyperinflaatio-oikaisut

         

0,3

0,3

2,6

2,8

 

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

     

-4,7

   

-4,7

 

-4,7

 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos

     

-4,7

   

-4,7

 

-4,7

 

Muut erät

         

-0,2

-0,2

 

-0,2

 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

     

0,8

 

-2,4

-1,6

 

-1,6

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

 

0,0

-10,8

-8,7

 

12,3

-7,2

-0,5

-7,7

Tilikauden laaja tulos

 

0,0

-10,8

-8,7

 

185,4

165,9

11,0

176,9

Oma pääoma 31.12.2013

197,3

461,2

-13,3

1,2

-17,8

1 650,7

2 279,4

73,1

2 352,5

                     
                     

Lisätietoja osakepääomasta ja rahastoista on esitetty liitetiedossa 22, muista laajan tuloksen eristä liitetiedossa 9 ja optio-ohjelmista liitetiedossa 30.