Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Sosiaaliset vaikutukset

Lähestymistapa sosiaalisen vastuun johtamiseen sisältäen toimintaperiaatteet sekä seuranta- ja valvontajärjestelmät on kuvattu osiossa Vastuullisuuden johtaminen.

Tunnusluvut

Henkilöstö

Tunnusluvut: LA1–LA2, LA4–LA6, LA9–LA13

 

Tunnusluvut

Ihmisoikeudet

Tunnusluvut: HR3–HR4, HR9–HR11, LA14–LA15

 

Tunnusluvut

Yhteiskunta

Tunnusluvut: SO3–SO8

 

Tunnusluvut

Tuotevastuu

Tunnusluvut: PR1–PR9