Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Taloudelliset vaikutukset

Lähestymistapa taloudelliseen vastuun johtamiseen sisältäen toimintaperiaatteet sekä seuranta- ja valvontajärjestelmät on kuvattu osiossa Vastuullisuuden johtaminen.

 

Tunnusluvut

Taloudelliset tulokset

Tunnusluvut: EC1–EC4

 

Tunnusluvut

Välilliset taloudelliset vaikutukset

Tunnusluvut: EC7–EC8

 

Tunnusluvut

Ostokäytännöt

Tunnusluvut: EC9