Open tools
Open share menu
Vuosikertomus 2013

Vastuullisuusohjelma

Vastuullinen toimija:
Sitoudumme vastuullisiin toimintatapoihin ja tuotamme yhdessä taloudellista lisäarvoa
 • Vastuulliset toimintatavat ohjaavat kaikkea toimintaamme.
 • Noudatamme hyvää hallinnointitapaa.
 • Parannamme yhdessä taloudellista kannattavuutta.
 • Kehitämme kauppaverkostomme monikanavaisuutta asiakkaan odotuksia kuunnellen.
Tavoite Tavoitteen eteneminen
Koko henkilökuntamme noudattaa vastuullisia toimintatapojamme.
Aikataulussa
 

Ohjeistus on olennainen osa uusien työntekijöiden perehdytystä. Vuonna 2014 Keskon sisäinen tarkastus teki Suomessa työskenteleville keskolaisille kyselyn vastuullisista toimintatavoista. Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistukseen oli perehtynyt 93,3 % kyselyyn vastaajista.

Järjestämme säännöllistä koulutusta vastuullisista toimintatavoista.
Aikataulussa
 

Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksesta kerrotaan vuonna 2014 laaditussa, kaikille keskolaisille pakollisessa vastuullisuuden verkkokoulutuksessa. Osana jatkuvaa vastuullisuuskoulutusta järjestettiin vuonna 2014 neljä vastuullisia toimintatapoja käsittelevää tilaisuutta eri toimialoille Suomessa, Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Keskon intranetissä, Keskonetissä, muistutetaan keskolaisia ohjeistuksesta etusivun pysyvällä bannerilla.

Keskon oman pääoman tuottotavoite on 12 % ja sidotun pääoman tuottotavoite on 14 %.
Aikataulussa
 

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,6 % ja sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä 9,9 % vuonna 2014.

Tarjoamme verkkokauppapalvelut kaikilla toimialoilla vuoden 2014 aikana. Verkossa on kattavat kauppakohtaiset tuotetiedot, hinnat ja saatavuus vuoden 2016 loppuun mennessä.
Aloitettu
 

Sähköiseen ja monikanavaiseen asiakaspalveluun panostetaan kaikilla toimialoilla. Ruoan verkkokauppa ruoka.citymarket.fi laajeni koko pääkaupunkiseudulle vuonna 2014. Intersport.fi-verkkokauppa avattiin vuonna 2014 ja Sotka-ketjun verkkokauppa tammikuussa 2015. Keskon konsernijohtoryhmässä aloittaa keväällä 2015 Chief Digital Officer, joka vastaa Keskon liiketoiminnan kehityksestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista.


Yhteisön hyväksi:
Rakennamme yhdessä parempaa yhteiskuntaa
 • Luomme kumppanuuksia ja osallistumme paikallisyhteisöjen kehittämiseen.
 • Kehitämme toimintaamme vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.
 • Henkilöstömme toimii arjessa vastuullisesti.
Tavoite Tavoitteen eteneminen
Olemme haluttu kumppani ja vastuullinen naapuri.
Aikataulussa
 

K-ruokakaupat, Anttila ja Kodin1 olivat mukana Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjassa vuonna 2014, ja vuonna 2015 mukaan tulevat lisäksi K-raudat ja Rautiat. Vuonna 2014 järjestettiin Lähiruokatreffejä, joilla haluttiin lisätä paikallisten tuotteiden tarjontaa K-ruokakaupoissa. Kesko oli Pelastusarmeijan Joulupata-keräyksen valtakunnallinen yhteistyökumppani vuonna 2014. Osa K-ruokakauppojen pullonpalautusarpajaisten tuotosta ohjataan puolen vuoden välein Mannerheimin lastensuojeluliitolle tai Lastenklinikan kummeille. K-ryhmä oli mukana kyläkauppojen kehittämishankkeessa 2013–2015.

Osallistamme asiakkaamme ja henkilökuntamme vastuullisuustyöhömme.
Aikataulussa
 

Vuonna 2014 laadittiin kaikille keskolaisille pakollinen vastuullisuuden verkkokoulutus ja ruokakaupan tavarakaupan henkilöstölle pakollinen Vastuullinen hankinta -verkkokoulutus. Rautakaupan henkilöstölle laadittiin K-vastuullisuuskonseptista verkkokoulutus. Muiden toimintamaiden vastuullisuustyötä edistämään perustettiin ohjausryhmä ja kukin yhtiö laatii omat, Keskon vastuullisuusohjelmaa tukevat vastuullisuustavoitteensa vuoden 2015 aikana. Asiakkaiden odotuksia kartoitetaan säännöllisesti erilaisilla kyselyillä ja tutkimuksilla.

Autamme asiakasta tehokkaaseen asiointiin; verkkokaupat, SmartPost, myymälästä noudot.
Aikataulussa
 

Sähköiseen ja monikanavaiseen asiakaspalveluun panostetaan kaikilla toimialoilla. K-rauta, Rautia, K-maatalous ja Byggmakker tarjoavat asiakkaille koko toiminta-alueellaan kattavat sähköiset palvelut. Rauta- ja ruokakaupoissa otettiin käyttöön Tilaa ja nouda -palveluita vuonna 2014. SmartPost-pakettiautomaatti on 137 K-ruokakaupassa.

Laajennamme siemensopimusviljelyohjelmakoulutuksia; tavoitteena on kouluttaa 100 % sopimusviljelijöistä kolmen vuoden aikana.
Aikataulussa
 

Vuoden 2014 loppuun mennessä siemensopimusviljelijöistä on koulutettu 77 %.

Konseptoimme luomuviljelyohjelman.
Aikataulussa
 

K-ryhmän koetila testasi lajikkeita Ahvenanmaalla vuonna 2014. Koetila etsii uusia vaihtoehtoja jatkaa luomututkimusta viljalajikkeilla Manner-Suomessa.


Työyhteisö:
Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä
 • Meillä on tyytyväiset työntekijät ja osaavat esimiehet.
 • Tarjoamme mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittyä.
 • Olemme kaupan alan houkuttelevin työpaikka.
 • Tarjoamme turvallisen ja terveellisen työympäristön.
Tavoite Tavoitteen eteneminen
Olemme työtyytyväisyydessä kaupan alan paras työnantaja.
Jäljessä aikataulusta
 

Vuoden 2014 henkilöstötutkimuksen sitoutuneisuusindeksi oli 53 %. Universumin Nuoret ammattilaiset 2014 -tutkimuksessa Keskon sijoitus oli 29.

Käymme kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vuosittain.
Aikataulussa
 

Vuoden 2014 henkilöstötutkimuksessa 83 % vastaajista kertoi käyneensä tavoite- ja kehityskeskustelun viimeisten 12 kk:n aikana.

Koulutamme esimiehiämme säännöllisesti.
Aikataulussa
 

Keskeisiä esimiestyön kehittämisen välineitä ovat Puhutaan Työ Kuntoon -valmennus, Suorituksen johtaminen -valmennus, Employee Engagement -valmennus sekä vuonna 2014 valmistunut kattava esimiestyön sähköinen valmennusohjelma esimiestyön eri osa-alueille. Sähköisissä esimiesvalmennuksissa tehtiin yhteensä 2 391 suoritusta vuonna 2014.

Vähennämme sairauspoissaoloja ja ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.
Aikataulussa
 

Vuoden 2011 alusta lähtien on noin 950 esimiestä Suomessa valmennettu Puhutaan Työ Kuntoon -toimintamalliin. Puhutaan Työ Kuntoon -malli on käytössä lähes kaikissa yhtiöissä. Suomessa sairauspoissaoloprosentti on vähentynyt 11 % vuodesta 2009 ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vähentynyt 37 % vuodesta 2010. Muissa maissa sairauspoissaoloprosentti on vähentynyt 10 % vuodesta 2009.


Vastuullinen hankinta ja myynti:
Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa
 • Tarjoamme asiakkaalle tietoa ja tukea vastuullisiin ostopäätöksiin.
 • Teemme vastuulliset teot asiakkaalle näkyviksi ja helpoiksi.
 • Kehitämme tuotevalikoimiamme asiakkaita kuunnellen.
 • Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden.
 • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta.
Tavoite Tavoitteen eteneminen
Tunnistamme koko toimitusketjumme ja edistämme aktiivisesti riskimaatoimittajiemme sosiaalisen vastuun auditointeja.
Aikataulussa
 

Vuoden 2014 aikana tavarantoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 88 täyttä auditointia ja 74 uudelleenauditointia. Vuonna 2014 BSCI-prosessissa oli 284 Keskon riskimaatoimittajien tehdasta tai viljelmää. Ponnisteluja riskimaa-ainesosien vastuullisuuden varmentamiseksi jatkettiin. Kesko aloitti ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin vuonna 2014.

Lisäämme alkuperämerkinnät omiin merkkituotteisiin.
Aikataulussa
 

Omissa merkkituotteissa on alkuperämerkinnät. Vuonna 2014 Ruokakeskossa oli käynnissä mittava omien merkkituotteiden pakkausmerkintöjen muutostyö, joka perustui EU:n elintarviketietoasetukseen. Muutostyö jatkuu vielä kevääseen 2015, jolloin päättyy elintarviketietoasetusta täydentävä, tiettyjen lihojen alkuperämerkintöjä säätävän asetuksen siirtymäaika.

Tarjoamme laajan Pirkka vastuullisten tuotteiden valikoiman; 500 vastuullisen kriteerin omaavaa Pirkka-tuotetta ja 200 Pirkka-luomutuotetta vuoteen 2015 mennessä.
Jäljessä aikataulusta
 

Vuonna 2014 valikoimassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 44, Pirkka Luomu -tuotteita 116, Pirkka MSC-sertifioituja kaloja 29, Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 16 ja vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO) sisältäviä Pirkka-tuotteita 13.

Vuoteen 2020 mennessä kaikki Pirkka-tuotteissa oleva palmuöljy on vastuullisesti tuotettua (CSPO).
Jäljessä aikataulusta
 

Vuoden 2014 lopussa Ruokakeskon ja Kespron tuotteiden sisältämästä palmuöljystä noin 13 % oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä. Keskon nettisivuilla on listaus Pirkka-tuotteista, joissa on vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO).

Ruokakeskon oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuullisuus on 100-prosenttisesti varmennettua vuoteen 2015 mennessä.
Aikataulussa
 

Vuoden 2014 lopussa varmennuksen piirissä oli lähes 100 %.


Hyvinvointia asiakkaille:
Tarjoamme asiakkaan hyvinvointia edistäviä palveluita
 • Helpotamme asiakkaan elämää.
 • Tarjoamme terveellisiä tuotteita ja hyvinvointia edistäviä palveluita.
 • Lisäämme sähköisiä palveluita.
 • Opastamme asiakkaita tuotteiden oikeaan käyttöön.
Tavoite Tavoitteen eteneminen
Jokaisessa rautakaupassa on ainakin yksi koulutettu Energiaosaaja tai -mestari sekä palveluyhteistyöverkosto.
Aikataulussa
 

Vuonna 2014 Energiaosaajan palvelutuotteet olivat osa kauppojen perusvalikoimaa. Kauppojen osaamista vahvistettiin koulutuksilla, joihin osallistui myymälähenkilökuntaa lähes kaikista K-rauta- ja Rautia -kaupoista.

Kaikki K-ruokakaupat ovat K-vastuullisuuskonseptin piirissä vuoteen 2014 mennessä.
Saavutettu
 

Kaikki K-ruokakaupat ovat K-vastuullisuuskonseptin piirissä. Vuoden 2014 aikana konsepti otettiin käyttöön K-raudoissa ja sen vienti aloitettiin Rautia-ketjun kauppoihin. Vuoden 2015 aikana se tulee näkyviin kaikissa Rautioissa sekä K-maatalous-ketjussa.

Tehdään hyvää. Yhdessä. -teema näkyy myymälöissä ja markkinoinnissa.
Aikataulussa
 

Tehdään hyvää. Yhdessä. -teema on olennaisena osana mukana päivittäistavarakaupan viestinnässä ja markkinoinnissa.

Koulutamme ja neuvomme konekaupan asiakkaitamme käyttämään koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja taloudellisesti sekä pidentämään koneiden käyttöikää.
Aikataulussa
 

Maatalouskoneiden asiakkaat koulutetaan käyttämään ostamiansa koneita, muun muassa puimureita ja tarkkuussilppureita sekä suurempia traktoreita.


Ilmastonmuutoksen hillintä:
Hillitsemme yhdessä ilmastonmuutosta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • Pienennämme ympäristövaikutuksiamme yhteistyössä koko toimitusketjun kanssa.
 • Edistämme kehitystä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.
 • Autamme asiakkaitamme pienentämään ympäristövaikutuksiaan.
Tavoite Tavoitteen eteneminen
Lisäämme yhteistyötä toimitusketjun kanssa luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan luomiseksi.
Aloitettu
 

Kesko liittyi loppuvuodesta 2014 Foreign Trade Associationin (FTA) Business Environmental Performance Initiative (BEPI) -aloitteeseen. BEPI auttaa jäsenyrityksiä globaalien toimitusketjujen ympäristöasioiden hallinnassa.

Hyödynnämme toiminnassamme syntyneet jätteet tavoitteena nollakaatopaikkajäte.
Aikataulussa
 

Vuonna 2014 Anttilan logistiikkakeskuksen hyötykäyttöaste oli 99 % ja Keslogin keskusvarastojen ja terminaalien 98 %. Kaupoissa syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste oli 96 % ja kierrätysaste 67 %. VV-Auto Groupin hyötykäyttöaste oli lähes 100 %.

Vähennämme ruokahävikkiä 10 % vuoteen 2020 mennessä.
Aikataulussa
 

Ruokahävikkiä pienennetään K-ruokakaupoissa sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, tehokkaan logistiikan, henkilökunnan koulutuksen, viimeistä käyttöpäivää lähestyvien tuotteiden hintojen alennusten ja pakkausten ominaisuuksien optimointien avulla. Monet K-ruokakaupat lahjoittavat ruokaa hyväntekeväisyyteen. K-ruokakaupat olivat mukana Kuluttajaliiton Hävikkiviikko-kampanjassa vuonna 2014.

Parannamme energiatehokkuutta 65 GWh:n verran vuositasolla vuoteen 2016 mennessä.
Aikataulussa
 

Vuoden 2014 aikana Kesko on tehostanut energiankulutustaan 59 GWh:n verran ja saavuttanut tavoitteestaan 90 %.

Vähennämme Keslogin kuljetuksien suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 10 % vuoteen 2020 mennessä.
Aikataulussa
 

Päästöjä vähennetään muun muassa kuljetusten reittisuunnittelulla, toimitusten paluukuljetuksilla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella. Maaliskuussa 2015 Keslog käynnistää erikoispitkän Ekorekan pilottikokeilun Vantaa−Oulu-runkoliikenteessä.